facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van november 2014.

Op dinsdag 11 november begon de vergadering van de wijkkerkenraad iets later dan gewoonlijk, vanwege St Maarten. Heel toepasselijk was het eerste punt op de agenda: jeugd en jongeren. Speciaal hiervoor was de jongerenwerker van de Protestantse Gemeente Groningen, Wim-Rien Dijkstra, aanwezig. Ook Erik Postma, onze nieuwe diaken voor de jeugd, kon een duit in het zakje doen. Samen met Betsy AB namens de Kinder Neven Dienst hebben zij veel ideeën en ook enkele concrete plannen geopperd en hebben zij voorstellen uitgewisseld voor een bijdrage van de jeugd aan de kerstdienst. Dat alles doet niets af aan de zorgelijke ontwikkeling dat zich steeds minder jongeren vertonen in ‘De Bron’ en andere kerken in Groningen.
Na het punt van jeugd en jongeren, vroeg vooral de begroting van ‘De Bron’ voor het komende jaar tijd en aandacht, in het bijzonder de instelling van een eigen wijkfonds. Besloten werd, om daar in december op terug te komen, om alle voors en tegens goed tegen elkaar af te wegen. Daarna was er tijd om in meer algemene zin te spreken over de (financiële) toekomst van onze wijkgemeente. Dat leverde enkele hoopvolle plannen op, waarvan we de mogelijkheden nader willen uitwerken.
Vanwege de goedkeuring van de begroting staat er in december een extra vergadering gepland, van maar 1 of 2 punten. Daarna gaat de kerkenraad voor een dikke maand in ‘de Kerststand’.
Jan de Jong, scriba