facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 10 juni 2014

Tijdens de laatste vergadering van de wijkkerkenraad van dit seizoen, op 10 juni, zijn er overwegend zaken aan de orde gekomen die voor de zomer nog moesten worden afgehandeld. Een onderwerp zonder haast maar wel belangrijk, was de jaarlijkse ontmoeting van de leden van de kerkenraad met die van de werkgroep Eredienst. Deze ontmoeting ging vooral over de gemeenteavond in april, waarin is gesproken over de vraag of we als gemeente gaan staat of blijven zitten tijdens de Evangelie-lezing. Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad besloten te staan tijdens de Evangelie-lezing. Met de werkgroep is afgesproken om nog verder te spreken over de uitwerking van dit besluit.
Aan het einde van de vergadering hebben we afscheid genomen van Jelle Kooistra en Harrie Medema als resp. ouderling/kerkrentmeester en ouderling/tweede scriba, die beiden na jaren trouwe dienst hun taak beëindigen. In de dienst van 26 oktober a.s. zullen we in de gemeente afscheid van hen nemen. Hun vertrek betekent dat de kerkenraad op zoek moet naar nieuwe ambtsdragers. Suggesties zijn welkom, op de website is te lezen hoe men kandidaten kan voordragen.