facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van Januari 2015 

Op dinsdag 13 januari kwam de wijkkerkenraad bijeen voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Op de agenda stond een lange lijst van punten. Met de nodige vergader-discipline en dank zij een iets andere aanpak van zaken lukte het om alle punten af te werken. Tot de punten behoorde een verzoek om een lijst van adressen van leden van 'De Bron' te maken en aan de leden ter beschikking te stellen. Op basis van allerlei argumenten over-en-weer is uiteindelijk besloten dat de kerkenraad uit overwegingen van privacy en eventueel misbruik geen verantwoording wil nemen voor het verzamelen en verspreiden van een dergelijke lijst. Eventueel kan men van individuen de adressen opvragen bij de werkgroep Pastoraat. Een ander punt dat aandacht vroeg was de evaluatie van de activiteiten tijdens de Advent- en Kerst periode. Een van de vragen was of het mogelijk is om, gezien de inspanning van de voorbereiding en het ontoereikend aantal kinderen, volgend jaar tijdens Eerste Kerstdag weer een kerstspel op te voeren. De Kerst-inn op Eerste Kerstdag is goed verlopen en werd positief beoordeeld. Verder werd er gesproken over de actie Kerk Balans en over de vraag hoe volgende jaar de tekortkomingen in de organisatie van dit jaar kunnen worden voorkomen.
Jan de Jong (scriba wijkgemeente 'De Bron'