facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de vergadering van de wijkkerkenraad

Op dinsdag 10 maart heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Eén van de onderwerpen was de jaarrekening van 2014. Na alle problemen is er nu weer een goed overzicht van de financiële situatie. De kascommissie kan de jaarrekening controleren, waarna décharge kan worden verleend aan de penningmeester. De activiteiten van en voor de jeugd gaan gestaag door. De jeugd, maar ook de organisatie van activiteiten weten elkaar steeds beter te vinden. In ‘De Bron’ worden in maart en april weer twee soosavonden voor groep 7 en 8 georganiseerd. Voor zondag 15 maart staat weer een CU dienst gepland.Op 21 juni is er een jeugddienst. Er wordt over nagedacht hoe hier invulling aan kan worden gegeven. Bovendien worden voor deze jeugddienst ook de andere wijken uitgenodigd. De Immanuelkerk heeft de jongeren uitgenodigd voor een maaltijd op 2 april, met na afloop gezamenlijk te kijken naar ‘The Passion’. Op vrijdag 10 april is er een gemeente-avond met als thema ‘Verfrissen en Vernieuwen’ (zie hierboven). De wijkkerkenraad heeft een voorbereidingsgroep hiervoor ingesteld. De avond wordt afgesloten in Spaanse sfeer: een drankje met tapas hapjes. Ook al blijft het een zorg nieuwe ambtsdragers te vinden, de wijkkerkenraad is blij dat er op 22 maart twee nieuwe ambtsdragers kunnen worden bevestigd. Antje Graaff wordt ouderling en Immie Hoekstra diaken. In dezelfde dienst nemen we afscheid van Tonko Ufkes als diaken. Hij heeft dit ambt 8 jaar vervuld.