facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van dinsdag 14 april 2015

Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad op 14 april werd de meeste tijd besteed aan een eerste bespreking van het Concept Beleidsplan 2015 – 2019 van de Algemene Kerkenraad. Daarin wordt een plan geschetst voor de toekomst van de kerken in de stad Groningen, met minder financiën en (waarschijnlijk) minder leden. Moeten alle wijkgemeentes inkrimpen? Kunnen we als afzonderlijke wijkgemeentes nog lang blijven voortbestaan? Moeten we misschien onze kerkgebouwen verhuren, moeten we er zelfs enkele helemaal opgeven? Wat is de positie van 'De Bron'? De 'krimp' kwam ook in andere opzichten aan de orde. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die een taak binnen onze wijkgemeente willen of kunnen vervullen. Zo zijn we nog steeds opzoek naar een ouderling-kerkrentmeester (zie de oproep hieronder) en naar een wijkcorrespondent. Verder zal na de zomer de EHBO-groep ophouden te bestaan. Na jaren lang hun taak te hebben vervuld, (gelukkig) zonder dat er ongevallen o.i.d. hebben plaats gevonden, hebben de leden besloten vanaf september a.s. te stoppen vanwege onder-bemensing, omdat er de afgelopen 10 jaar geen bijzonderheden zijn geweest en omdat er een goed hulpverleningssysteem is in Nederland.