facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag van de wijkkerkenraad op dinsdag 12 mei.

Ook tijdens deze vergadering werd het grootste deel van de avond besteed aan de bespreking en verdere uitwerking van het Concept Beleidsplan 2015-2019 van de Algemene Kerkenraad.
We hebben met elkaar een aantal voorstellen geformuleerd, die kunnen bijdragen aan de beoogde bezuinigingen. Hierbij hebben we vooral gekeken naar wat het kan betekenen voor onze eigen wijkgemeente 'De Bron'. Deze voorstellen zullen aan de gemeente worden kenbaar gemaakt en besproken op de Gemeente Bijeenkomst op 14 juni a.s. na de ochtendviering (zie de aankondiging op de website).

Meer samenwerken met andere gemeentes is één van de stappen die al gezet zijn, zoals blijkt uit de gezamenlijke Pinksterdienst in De Fontein. Ook worden voorbereidingen getroffen voor een gezamenlijke startweek met 'De Fontein' en de Nieuwe Kerk. Om bovenstaande zaken goed op elkaar af te stemmen, zal er op 19 mei een vergadering van de Moderamina zijn van bovenstaande kerken.

Op 27 mei is er een bijeenkomst gepland om met de Walfried Parochie en Damsterboord te praten over de Oecumenische Vieringen.
Zoals op iedere vergadering vertelde Erik weer enthousiast over de Jeugdactiviteiten. Op 21 juni zal er een 'interactieve' CU- dienst in de kerkzaal worden gehouden, waarbij uiteraard ook jongeren van de andere wijkgemeentes worden uitgenodigd.
De rozen die in de dienst op 10 mei zijn uitgedeeld aan de jongeren die deze maand eindexamen moeten doen, zijn goed ontvangen.
De volgende wijkkerkenraad zal worden gehouden op dinsdag 16 juni a.s. ( ná de gemeente raadpleging). Dan zullen we definitief onze mening en ideeën over het Conept-Beleidsplan formuleren voor de Algemene Kerkenraad.