facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de vergadering van de wijkkerkenraad op dinsdag 16 juni

Op dinsdag 16 juni vond de laatste vergadering van de wijkkerkenraad van dit seizoen plaats. Voordat de zomer begint en de meesten van ons op vakantie gaan, moesten nog allerlei zaken worden afgehandeld. De belangrijkste daarvan was: de reactie van onze wijkgemeente op het Concept Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Groningen over de toekomst van de kerken in stad. Het voorstel van de kerkenraad voor deze reactie was al besproken op 14 juni, na afloop van de zondagse viering. Met de bijstelling van een drietal punten die vanuit de gemeente naar voren waren gebracht, stelde de kerkenraad deze reactie vast. De kern ervan is, dat we door nauwere samenwerking met andere wijkgemeentes en een minder ‘top zware’ organisatie beter zijn voorbereid op de toekomst. Met het oog op teruglopende financiële middelen moeten we bereid zijn om eventueel te zoeken naar een andere plaats in de wijk voor onze vieringen en andere activiteiten, vanuit de gedachte dat het voortleven van de Kerk belangrijker is dan het voortbestaan van ons kerkgebouw.
Tijdens de vergadering keken de leden van de kerkenraad samen met leden van de werkgroep Eredienst terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Terwijl iedereen zich stilletjes zat te verheugen op de naderende zomer en zonneschijn, werd al gesproken over winterse zaken als de viering van Kerst en daarna van Pasen.
En verder kwamen er allerlei vaste punten aan de orde: financiën, jeugd, diaconie en pastoraat. Aan het einde sloot Immie Hoekstra deze laatste vergadering voor de vakantie af met een passend Iers gedicht: ‘May the road rise up to meet you | May the wind be always at your back | May the sun shine warm upon your face | The rain fall soft upon your fields. | And until we meet again | May God hold you in the palm of His hand.’