facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag wijkkerkenraadsvergadering op 8 september 2015

Dit was de eerste vergadering van de wijkkerkenraad na de zomervakantie. Voorafgaand was er al door het Moderamen vergaderd, samen met de Moderamina van de Nieuwe Kerk en de Fontein. Deze samenwerking resulteert weer in een mooi opgezet plan voor de startweek van 14-19 september a.s. Erik Postma is druk bezig met de voorbereidingen Ook voor de jeugd worden hierbij een aantal leuke activiteiten aangeboden. Verder werd er in de gezamenlijke vergadering teruggekeken op de invulling van de zomerdiensten.
Hoewel Kerst nog ver weg is, hebben we als kerkenraad alvast met een tweetal leden van de werkgroep Eredienst nagedacht over de invulling van de vieringen. Ruud van Erp deed kort verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad, waar de reacties van de verschillende wijkgemeentes op het Concept Beleidsplan waren besproken. Dit krijgt nog een vervolg.
Tenslotte vertelde Christien, dat de eerste vergadering over de komende Spulletjesmarkt alweer is geweest. Deze zal worden gehouden op 14 november a.s.
De volgende wijkkerkenraad zal gehouden worden op dinsdag 13 oktober a.