facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag wijkkerkenraad op 13 oktober 2015

Op deze vergadering was onze penningmeester Jelle Kooistra aanwezig om de begroting voor het komend jaar te bespreken en toe te lichten. Met enige regelmaat komt het onderwerp financiën terug, ook omdat de hele wijkkerkenraad hiervoor verantwoordelijk is. Gelukkig beschikken we over een aantal deskundigen.
Verder werd ook teruggekeken op een Oecumene overleg dat is geweest op 14 september jl. met de besturen van de Walfried parochie, Damsterboord en de Bron. Hierbij is afgesproken dat er vanaf 2016 jaarlijks twee keer een gezamenlijke Oecumenische viering zal zijn. De eerste zal zijn in januari en wordt voorbereid door de voorgangers n.a.v. “Week van Gebed voor de eenheid van Christenen”. De tweede zal op de eerste zondag van oktober worden gehouden en zal worden voorbereid door de gezamenlijke werkgroepen Oecumene van de Bron Damsterboord en de Walfried Parochie.

Uiteraard hebben we de naar ons idee zeer geslaagde startweek geëvalueerd, waarbij naast veel waardering voor de vrijwilligers ook een aantal aanbevelingen voor het volgend jaar zijn gedaan.
Als belangrijk agendapunt kwam op verzoek van de verantwoordelijke AK commissie het Vervolg Beleidsplan aan de orde. Dit n.a.v. de reacties van de diverse wijkgemeentes. De AK wil graag binnenkort horen welke concrete invulling van de bezuinigingen de diverse wijkgemeentes voorstellen, waarna we tot mei 2016 de tijd hebben hier verder invulling aan te geven. We zullen als wijkkerkenraad een reactie geven. Natuurlijk zal ook onze wijkgemeente verder geïnformeerd worden en zijn suggesties en ideeën welkom. Waarschijnlijk organiseren we weer een gemeenteoploop in het begin van 2016.
Aan het eind van de vergadering hebben we afscheid genomen van Jan de Jong, die na 8 jaar is gestopt als scriba. Hij werd uitvoerig (en deels in het Italiaans) toegesproken door onze voorzitter en bedankt voor zijn geweldige inzet in al die jaren.
De volgende vergadering van de wijkkerkenraad zal zijn op 10 november a.s.