facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag Wijkkerkenraad van 10 november 2015

In de kerkenraadsvergadering van 10 november hebben we onder andere stilgestaan bij de vraag welke kant we op moeten met het jeugdwerk in onze kerk, in onze wijk, in onze stad. Het aantal jongeren in onze wijkgemeenten neemt af en de activiteiten die er zijn worden wisselend bezocht. Bij de startweek werden de activiteiten voor de jongeren uit de wijkgemeentes van de Nieuwe Kerk, de Fontein ende Bron goed ontvangen. Samenwerking met andere wijken is logisch en zal steeds verder gaan. (Jeugd-)Diaken Erik Postma is bezig met het uitschrijven van de ideeën van de Bron-werkgroep Jeugd met het oog op de toekomst. Ruud van Erp denkt ook mee.
Samenwerking met andere stedelijke protestantse gemeentes krijgt ook op andere terreinen steeds meer handen en voeten; de gezamenlijke startweek was een mooi voorbeeld.

De moderamina van de Fontein, de Nieuwe Kerk en de Bron komen regelmatig bij elkaar om te praten over volgende stappen. Hoewel we ook in de toekomst aan een eigen (Beijumer) vier- en vergaderplek hechten, zijn er tal van mogelijkheden om zaken wel samen te doen. In mei 2016 moet er een beleidsplan liggen waarin beschreven staat hoe we dat willen aanpakken. Naar verwachting wordt er begin 2016 weer een gemeente-oploop georganiseerd, waar ieders inbreng zeer gewaardeerd wordt.
Ten slotte werd er gesproken over een voorstel van de werkgroep Eredienst om in diensten van Schrift en Tafel naast druivensap ook wijn aan te bieden. Na uitgebreide bespreking van voors en tegens bleek dat de meningen binnen de wijkkerkenraad verschilden. Daarom is er gestemd. Daarna bleek dat er net iets meer stemmen tegen waren en dus heeft de wijkkerkenraad besloten de diensten van Schrift en Tafel te blijven vieren zoals dat vanaf de oprichting van onze wijkgemeente is gedaan.
De volgende wijkkerkenraadsvergadering is in januari 2016. Ook dan zal de toekomst weer een belangrijk gespreksonderwerp zijn.