facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag wijkkerkenraad op 12 januari 2016.

In deze eerste vergadering van het nieuwe jaar hadden we weer veel te bespreken.
Eens per jaar komt iedere werkgroep vertellen over hun ervaringen in de afgelopen periode. Dit wordt gedaan n.a.v. de taakomschrijvingen die onlangs weer geactualiseerd zijn. In deze vergadering was een afvaardiging van de werkgroep Pastoraat aanwezig. De werkgroep is goed op sterkte en ze proberen zoveel mogelijk pastoraal aanwezig te zijn in de gemeente. Waarbij ze afhankelijk zijn van signalen vanuit de gemeente. De werkgroepleden benadrukten dat ze zeer laagdrempelig benaderbaar zijn om pastorale hulp te geven. De werkgroep zoekt naar een vorm waarbij ook langdurig zieken/ hulpbehoevenden in beeld blijven bij de gemeente. Er is in crisisgevallen een goede samenwerking met het WIJ team in Beijum. Verder is een tijdlang geprobeerd een Kerkcafé voor jongeren te organiseren, maar i.v.m. de lage opkomst is besloten de leeftijd los te laten en nu thema-avonden te organiseren, waarbij iedereen welkom is. De eerste bijeenkomst over vluchtelingen was goed bezocht.

Ook zoekt de werkgroep naar een vorm waarop de Bron aanwezig kan zijn in de wijk bij ingrijpende gebeurtenissen in de wereld, door het openstellen van het Stiltecentrum.
Uiteraard is er op deze vergadering ook weer gesproken over de verdere samenwerking met de Nieuwe Kerk en de Fontein. Op 29 januari zullen de leden van de wijkkerkenraden uitgebreider met elkaar kennismaken op een Nieuwjaarsbijeenkomst in de Bron. De predikanten hebben een concreet voorstel gemaakt voor het komend jaar om gezamenlijke diensten te houden. De gemeente zal in dit proces verder worden betrokken tijdens de Gemeente Oploop op 28 februari a.s. ( Zie bericht elders)
Verder hebben we de periodes van Advent en Kerst geëvalueerd. De wekelijkse vespers zijn goed bezocht en ook over de diensten met Kerst waren veel positieve reacties. En we besloten dat de KerstInn ook in 2016 weer zal worden georganiseerd met de hoop op een iets grotere opkomst, hoewel de kwantiteit niet doorslaggevend is, maar veel meer de beleving ven de mensen tijdens deze Kerstinloop.
In februari vergadert de wijkkerkenraad weer.
Antje Graaff, scriba.