facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 9 februari

De kerkenraad heeft het in haar laatste vergadering onder andere over de jeugd gehad. We zien onze jongeren en die van andere kerken steeds meer met elkaar optrekken, waardoor de evenementen die er voor hen kunnen worden georganiseerd, door ‘bredere schouders’ kunnen worden gedragen. In de afgelopen periode hebben jongeren deelgenomen aan de actie Sirkelslag in het Nieuwe Kerk Centrum, en is er in de Fontein een viering geweest die vergelijkbaar is met onze CU-diensten.
Ook de ‘grote mensen’ van de drie wijkkerken gaan steeds meer samenwerken. In de gemeente-oploop op 28 februari hopen we elkaar daarover bij te praten. We hopen op de aanwezigheid van veel ‘gewone’ kerkgangers, want dit onderwerp gaat ons allemaal aan!

In de vergadering is verder aan de orde geweest dat er op Witte Donderdag in de Bron voor jong en oud de mogelijkheid is om samen ‘The Passion’ te bekijken. De jongeren kunnen dit in de kelder doen, en voor de iets minder jongeren blijft na de Witte-Donderdagviering de kerkzaal open.
Voordat dat zover is, is er op 8 maart al wéér een vergadering van de wijkkerkenraad. Daarin zal zeker worden nagepraat over wat er op 28 februari besproken wordt.
Agnes de Vos, medescriba