facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 8 maart 2016

Het gedicht van Joke Smit, ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’, blijkt nog steeds actueel te zijn op deze Internationale Vrouwendag. Alberte leest het voor als openingstekst.
In de vergadering hebben we vanzelfsprekend uitgebreid nagepraat over de gemeente-oploop van 28 februari. Aan de hand van de vragen en opmerkingen komen er zeker aanpassingen in de plannen, deels in overleg met de Fontein en de Nieuwe Kerk. Ook de gewijzigde plannen zullen nog weer aan de gemeente(n) worden voorgelegd. Hou uw email en KIS dus in de gaten. Vermoedelijk na de dienst van 10 april hebben we dan nog een keer de mogelijkheid hier vragen over te stellen en opmerkingen over te maken. Daarna zal het gezamenlijk plan aan de Algemene Kerkenraad aangeboden worden.

Inmiddels is in elk geval één voorstel al gewijzigd: het idee om de vieringen in De Bon op de 2e en 4e zondag van de maand pas om half 12 te laten beginnen, is nu bijgesteld naar 11 uur. Overigens zal het nog tot minstens september 2017 duren voordat deze gang van zaken in zal gaan.
Met het oog op mogelijke kostenbesparingen/extra inkomsten voor De Bron is onderzocht of zonnepanelen op het platte dak van de kerkzaal haalbaar en wenselijk zijn. Daar is uit gekomen dat de kosten zo hoog zijn dat het niet rendabel is in er de eerste 10 jaar. niets aan te verdienen valt. Besloten is die investering dan ook niet te doen, mede omdat we zo ver niet vooruit kunnen kijken, hoewel het idee om duurzaam met energie om te gaan wel bij De Bron past.
Als alle formaliteiten rond komen, kan op 24 april een nieuwe diaken worden bevestigd, wat het afscheid van Henk Rutgers als diaconaatsvoorzitter weer een beetje verzacht. De nieuwe diaken is wel een oude bekende: Jelle Kooistra is zijn naam.
12 april is de volgende wijkkerkenraadsvergadering.
Agnes de Vos
medescriba