facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 12 april 2016

Op 12 april, twee dagen na de gemeenteoploop over de samenwerkingsplannen, was er een reguliere vergadering van de wijkkerkenraad. Het kon niet anders of op de agenda was flink plaats ingeruimd voor een nabespreking van de inbreng van gemeenteleden op genoemde oploop.
In het beleidsplan zal zeker aandacht komen voor het jeugdwerk en de mogelijkheid om hiervoor een (tijdelijke) beroepskracht in te schakelen. Inzet van zo’n beroeps-begeleider is eveneens mogelijk bij de realisatie van samenwerkingsplannen tussen de wijkgemeentes van Nieuwe Kerk, Fontein en de Bron. Dit is mede nodig om in beweging te blijven/komen van een wij/zij-gevoel naar een wij-gevoel. Uiteindelijk maken we allemaal deel uit van de gemeente van Christus (wat overigens niet betekent dat we afstevenen op eenheidsworst).

Verder was er in de vergadering ruimte voor een terugblik op de vieringencyclus in de week voor Pasen en Pasen zelf: in elk geval in 2017 zal in de Bron een soortgelijke cyclus blijven. De medewerking van projectkoor en -musici is zowel voor de uitvoerders als voor de toehoorders een belangrijke plus in de beleving van/rond de diensten.
In deze wijkkerkenraadsvergadering hebben we ook afscheid genomen van Henk Rutgers als diaken. Dit betekent vast niet dat we niks meer van Henk horen of zien; hij is momenteel in Malawi maar zal als bestuurslid van People2People én als handige technische man ongetwijfeld zijn bijdragen blijven leveren aan het gemeenteleven in wijk en wereld.
Wanneer u dit leest is hoogst waarschijnlijk Jelle Kooistra bevestigd in het ambt van diaken, maar als penningmeester heeft hij aan de vergadering van april een bijdrage geleverd door inzicht te geven in de financiële situatie van de wijkgemeente. Daarover in een later stadium meer: eerst mag de kascommissie haar oog door de stukken laten gaan.
Agnes de Vos
medescriba