facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 10 mei

Op de agenda van de afgelopen kerkenraadsvergadering was tijd ingepland voor de werkgroep Eredienst. Die was dan ook goed vertegenwoordigd aanwezig. De werkgroep heeft onder andere tot taak om het vierrooster in te vullen, waarbij zeker de inzet van gastpredikanten een tijdrovende klus kan zijn. Het ziet ernaar uit dat dit minder wordt als we meer vieringen gezamenlijk met Nieuwe Kerk en Fontein hebben: met ingang van het komende najaar doen we dat in elk geval op elke derde zondag van de maand, en een jaar later ‘delen’ we op de tweede en vierde zondag een dominee met de Fontein. Ook de planning rond hoogtijdagen en bijvoorbeeld de veertigdagen/paascyclus betekent flink werk voor de werkgroep; gelukkig lijkt het erop dat we vaker gaan kunnen genieten van de medewerking van een/het projectkoor. We hebben geconstateerd dat het functioneren van de werkgroep in open communicatie met de kerkenraad van groot belang is en zijn blij met hun werkzaamheden.

Uiteraard hebben we ook even vooruitgeblikt naar de zomer en het volgende seizoen. De zomervieringen van de drie noordelijke wijkgemeentes hebben een gezamenlijk thema, en werken dat deels samen en deels op eigen wijze uit. In de Bron is er op alle zondagen in de zomervakantie een viering.
Informatie over wijzigingen in de gang van zaken rond o.a. kindernevendienst komt ongetwijfeld van de betreffende werkgroep. We volstaan hier met de vaststelling dat er een eind lijkt te komen aan een lange traditie.
De volgende kerkenraadsvergadering is op 14 juni.

Agnes de Vos, medescriba