facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 13 september

De eerste vergadering in het nieuwe seizoen werd bijgewoond door onder andere onze beoogde nieuwe voorzitter, Nynke van Ravels. Voorzitter Christian Hulzebos draagt binnenkort het stokje aan haar over, en wenste haar alvast goeds en wijsheid toe in haar toekomstige rol.
Dit nieuwe seizoen is ook het eerste waarin we voortaan elke derde zondag van de maand gezamenlijk met de Fontein en de Nieuwe Kerk diensten vieren. Dat zal wel even wennen worden, maar we hebben er vertrouwen in dat veel ‘Bron-gangers’ ook de weg naar de Nieuwe Kerk zullen vinden. Overigens vindt de gezamenlijke dienst in oktober niet in de Nieuwe Kerk maar in de Der Aa-kerk plaats. Meer daarover zal t.z.t. in Kerk in Stad te lezen zijn.

Qua ‘personeel’ zijn er hier en daar nog wel wat vacatures te vervullen, maar het goede nieuws is dat we op 23 oktober behalve Nynke van Ravels ook Gerard AB en Jan Knot mogen verwelkomen in het ambt van respectievelijk voorzitter, ouderling-kerkrentmeester en ouderling met bijzondere opdracht betreffende uitvaarten.
Als u ten slotte nog een nieuwsgierige dame tegenkomt bij een van de activiteiten rond de Bron, loopt u kans dat het onze stagiaire Marleen Stokroos is. Zij komt van Hogeschool Windesheim in Zwolle en is met name benieuwd naar onze vorderingen in het samenwerkingsproces met de Fontein en de Nieuwe Kerk. Da. Alberte van Ess begeleidt haar daarbij.
Agnes de Vos, medescriba