facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 11 oktober

De vergadering stond in het teken van veranderingen: we namen afscheid van onze voorzitter Christian Hulzebos, van diaken Tineke Knot en van ouderling-kerkrentmeester Peter Altena. Nadat hij nog eenmaal gloedvol de agenda had afgewerkt, droeg Christian zijn taak over aan Nynke van Ravels, door haar niet een hamer, maar een brandende kaars te overhandigen.
Nynke wordt op 23 oktober bevestigd, samen met twee andere ouderlingen met een bijzondere opdracht, Jan Knot en Gerard AB. Gerard volgt Peter op als ouderling-kerkrentmeester; Jan Knot wordt ouderling met een speciale taak rond uitvaartbegeleiding.

In een terugblik op de Startweek hebben we kunnen constateren dat er veel activiteiten zijn georganiseerd, en dat de meeste daarvan ook goed bezocht werden. Dat is hoopgevend voor wat betreft verdere samenwerking met de gemeenten van De Fontein en de Nieuwe Kerk; gaandeweg hopen we elkaar steeds meer te ontmoeten en te leren kennen. De 12-plusjeugd van de drie gemeenten komt dit seizoen samen in de kelder van De Bron, op de eerste vrijdag van elke maand.
De financiële actie die onlangs gestart is, lijkt te slagen; penningmeester Jelle Kooistra heeft mede aan de hand daarvan de begroting voor 2017 op kunnen stellen.

Agnes de Vos, medescriba