facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag wijkkerkenraad op 14 februari 2017

Op deze vergadering waren twee vertegenwoordigers vanuit het College van Kerkrentmeesters aanwezig om ons te informeren over de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Groningen. Waar staan we nu en wat zijn de verwachtingen. Ondanks de slechte prognoses moet er niet gewanhoopt worden, er is veel bereikt met alle bezuinigingsacties. Nu moeten we nadenken hoe we de kerk levensvatbaar kunnen houden. Zoals bekend loopt de komende jaren het ledenaantal enorm terug door de hoge leeftijd van veel leden. Hierdoor zullen er binnen een beperkt aantal jaren ook onvoldoende vrijwilligers zijn om de huidige PGG organisatie in stand te houden. Daarom is het belangrijk om activiteiten te ontwikkelen om jongere generaties meer bij de kerk te betrekken en het moment van verdere krimp zo lang mogelijk uitstellen door meer inkomsten te creëren. Bijvoorbeeld een actie om ieder lid te vragen maandelijks 1,50 Euro extra te betalen. Als wijkkerkenraad zullen we deze mogelijkheid verder uitwerken.

Verder hebben we in verband met de ziekte van Alberte van Ess gekeken naar de invulling van de diensten. We constateren dat het tot dusver goed is opgelost. Alberte bereidt de meeste diensten voor en Gera Berends is steeds achter de hand om haar overweging over te nemen op het moment dat het niet zal gaan, samen met de dienstdoende ambtsdragers. Hier zijn we als kerkenraad erg blij mee. Ook de diensten rondom Pasen zullen in principe door haar voorbereid worden en aarvoor zijn een aantal collega predikanten als achterwacht stand-by.
De samenwerking met de Fontein en Nieuwe Kerk krijgt ook binnen de werkgroepen steeds meer vorm, door bijvoorbeeld gezamenlijke toerustingsbijeenkomsten te houden. De onlangs gehouden Voorjaarsbijeenkomst met de gezamenlijke kerkenraden helpt hier zeker bij.Om ook de gemeente hier verder in mee te nemen en terugkoppeling te geven, organiseren we weer een Gemeenteoploop op 12 maart a.s. De aankondiging vindt u verderop
Antje Graaff, scriba.