facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 14 maart 2017

De afgelopen maand hebben we twee nieuwe diakenen mogen verwelkomen, Maria Ufkes en Alian Bergsma, van wie er één meteen deze vergadering aanwezig was. Nieuwe mensen brengen elk hun eigen dynamiek mee, en ook dat zorgt ervoor dat we een levend orgaan blijven. Dat we in deze vergadering ook afscheid moesten nemen van een ‘oude getrouwe’, Johanna Nab, was jammer, maar na zoveel jaar begrijpelijk.
We zijn ook blij dat er progressie zit in de samenwerking met de gemeentes van De Fontein en de Nieuwe Kerk. De moderamina van de drie gemeentes komen regelmatig bijeen en houden zo de vinger aan de pols. In de laatste vergadering is besloten om de ‘dubbele diensten’ op de tweede en vierde zondag van de maand, waarmee we in De Bron en De Fontein zouden beginnen in september, voorlopig worden uitgesteld vanwege de gezondheidstoestand van da. Alberte van Ess. De samenwerking tussen de verschillende werkgroepen diaconaat, pastoraat en jeugdwerk blijft zich intensiveren, en de diensten op de derde zondag van de maand blijven ook doorgaan.

Binnenkort worden deze geëvalueerd door de mensen die ook betrokken waren bij de totstandkoming van de orde van dienst voor deze vieringen. Dat ‘Brongangers’ een mening hebben over die diensten, bleek ook in de gemeente-oploop van afgelopen zondag; Harm van den Berg, die namens onze werkgroep Eredienst mee-evalueert, zal de opmerkingen daarover meenemen.
Harm meldt verder dat de werkgroep Eredienst druk doende is de zondagse diensten in De Bron waarin Alberte de komende tijd niet kan voorgaan, op andere wijze in te vullen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.
Dit, en veel meer (o.a. de voorgestelde kerkordewijzigingen op het gebied van de indeling in classes) bespraken we op 14 maart, alvorens ten afscheid het glas te heffen met Johanna. Die heeft de komende maanden weer wat meer tijd voor nuttige handwerken of andere hobby’s. Het breipakketje nam ze in elk geval in dank aan.