facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkraad van 10 april 2018

Op 10 april kwam de wijkkerkenraad weer bij elkaar. Omdat onze voorzitter afwezig was zat Ruud van Erp de vergade-ring voor. We keken met elkaar terug op de veertigdagentijd en de paascyclus en constateerden dat we door de inzet van veel mensen weer terug kunnen kijken op prachtige vieringen tijdens Pasen, waarbij we ook stilstonden bij het feit dat onze eigen wijkpredikant Alberte van Ess dit jaar hierin weer in goede gezondheid voor kon gaan.
Maar ook de invulling van de veertigdagentijd was goed, met veel activiteiten, zoals meditatie, sobere maaltijden en een schilderworkshop met prachtige resultaten. Expliciet werden nog de mooie bloemschikkingen genoemd tijdens de hele periode. Zowel het meedoen aan, als de uitvoering van het projectkoor is weer als zeer waardevol ervaren. Heel bijzonder dat dit met medewerking van de musici en dirigenten steeds beter lijkt te worden en zo’n prachtige extra dimensie gaf aan deze diensten tijdens de Paascyclus.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 13 maart 2018.

Het is sinds een aantal maanden een mooie gewoonte om de vergadering te beginnen met een kort avondgebed in de kerkzaal, waarbij we o.a. stil waren bij inspirerende woorden over “Geloven als werkwoord”.
We hebben stilgestaan bij ds. Jan Ridderbos, die de afgelopen week is overleden. Hij ging altijd met veel plezier voor in de Bron. Namens de wijkkerkenraad hebben we een condoleancekaart gestuurd naar de familie.
Er is besloten om op de vierde zondag van de maand weer een kindernevendienst te gaan houden. Hiermee wordt een start gegeven op eerste Paasdag. We zijn blij dat een aantal mensen hier weer hun schouders onder wil zetten.
Omdat onze tweede scriba het te druk heeft met andere werkzaamheden, zullen we een oproep gaan doen voor een vaste notulist, die één keer per maand de vergaderingen wil notuleren.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 13 februari 2018

Op de agenda van de tweede Bron-kerkenraadsvergadering van 2018 was onder andere plek ingeruimd voor de werkgroep Oecumenische Vieringen. Niet omdat er iets speciaals aan de hand is, maar omdat we als kerkenraad contact willen houden met alle groepen die onder de ‘Bron-vlag’ actief zijn. De werkgroep Oecumenische Vieringen is een samenwerkingsverband van gemeenteleden van De Bron en leden van voorheen de Walfriedparochie, die tegenwoordig deel uitmaakt van de Hildegardparochie. Leden van de werkgroep bereiden meestal paarsgewijs een dienst voor, die gevierd wordt op de eerste zondag van elke maand. De groep telt momenteel 6 vaste medewerkers, en wordt incidenteel aangevuld met mensen die het voorbereiden van zo’n viering ook wel eens van dichtbij mee willen maken. Soms vindt iemand dat zo leuk dat diegene vaker mee wil werken; tot nu toe is het medewerkersaantal daarmee op peil gebleven. Vanuit de kerkenraad zijn we blij met deze inbreng in ons kerkzijn, en hebben de medewerkers daar dan ook hartelijk voor bedankt.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 14 november

Maandelijks proberen we wat langer en dieper in te gaan op het taakgebied van een specifieke werkgroep; voor november stond de jeugd op het programma. Best een moeilijk onderwerp, want we zien in De Bron steeds minder kinderen en jongeren. Toch willen we onze deuren open houden voor (gezinnen met) kinderen, al was het maar voor het kind in onszelf. Aan de hand van een artikel uit ‘Woord en Dienst’ hebben we geconstateerd dat we niet de enige wijkgemeente zijn waar dit speelt. In het samenwerkingsverband dat we met de Nieuwe Kerk en De Fontein hebben, is gelukkig wel ruimte en plek voor de jeugd. Hoe wij er in dit deel van de stad mee verder kunnen, zal per persoon of gezin verschillen, maar zal zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen zelf worden besproken.

Lees meer...