facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 10 mei

Op de agenda van de afgelopen kerkenraadsvergadering was tijd ingepland voor de werkgroep Eredienst. Die was dan ook goed vertegenwoordigd aanwezig. De werkgroep heeft onder andere tot taak om het vierrooster in te vullen, waarbij zeker de inzet van gastpredikanten een tijdrovende klus kan zijn. Het ziet ernaar uit dat dit minder wordt als we meer vieringen gezamenlijk met Nieuwe Kerk en Fontein hebben: met ingang van het komende najaar doen we dat in elk geval op elke derde zondag van de maand, en een jaar later ‘delen’ we op de tweede en vierde zondag een dominee met de Fontein. Ook de planning rond hoogtijdagen en bijvoorbeeld de veertigdagen/paascyclus betekent flink werk voor de werkgroep; gelukkig lijkt het erop dat we vaker gaan kunnen genieten van de medewerking van een/het projectkoor. We hebben geconstateerd dat het functioneren van de werkgroep in open communicatie met de kerkenraad van groot belang is en zijn blij met hun werkzaamheden.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 12 april 2016

Op 12 april, twee dagen na de gemeenteoploop over de samenwerkingsplannen, was er een reguliere vergadering van de wijkkerkenraad. Het kon niet anders of op de agenda was flink plaats ingeruimd voor een nabespreking van de inbreng van gemeenteleden op genoemde oploop.
In het beleidsplan zal zeker aandacht komen voor het jeugdwerk en de mogelijkheid om hiervoor een (tijdelijke) beroepskracht in te schakelen. Inzet van zo’n beroeps-begeleider is eveneens mogelijk bij de realisatie van samenwerkingsplannen tussen de wijkgemeentes van Nieuwe Kerk, Fontein en de Bron. Dit is mede nodig om in beweging te blijven/komen van een wij/zij-gevoel naar een wij-gevoel. Uiteindelijk maken we allemaal deel uit van de gemeente van Christus (wat overigens niet betekent dat we afstevenen op eenheidsworst).

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 8 maart 2016

Het gedicht van Joke Smit, ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’, blijkt nog steeds actueel te zijn op deze Internationale Vrouwendag. Alberte leest het voor als openingstekst.
In de vergadering hebben we vanzelfsprekend uitgebreid nagepraat over de gemeente-oploop van 28 februari. Aan de hand van de vragen en opmerkingen komen er zeker aanpassingen in de plannen, deels in overleg met de Fontein en de Nieuwe Kerk. Ook de gewijzigde plannen zullen nog weer aan de gemeente(n) worden voorgelegd. Hou uw email en KIS dus in de gaten. Vermoedelijk na de dienst van 10 april hebben we dan nog een keer de mogelijkheid hier vragen over te stellen en opmerkingen over te maken. Daarna zal het gezamenlijk plan aan de Algemene Kerkenraad aangeboden worden.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 9 februari

De kerkenraad heeft het in haar laatste vergadering onder andere over de jeugd gehad. We zien onze jongeren en die van andere kerken steeds meer met elkaar optrekken, waardoor de evenementen die er voor hen kunnen worden georganiseerd, door ‘bredere schouders’ kunnen worden gedragen. In de afgelopen periode hebben jongeren deelgenomen aan de actie Sirkelslag in het Nieuwe Kerk Centrum, en is er in de Fontein een viering geweest die vergelijkbaar is met onze CU-diensten.
Ook de ‘grote mensen’ van de drie wijkkerken gaan steeds meer samenwerken. In de gemeente-oploop op 28 februari hopen we elkaar daarover bij te praten. We hopen op de aanwezigheid van veel ‘gewone’ kerkgangers, want dit onderwerp gaat ons allemaal aan!

Lees meer...