facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 10 juni 2014

Tijdens de laatste vergadering van de wijkkerkenraad van dit seizoen, op 10 juni, zijn er overwegend zaken aan de orde gekomen die voor de zomer nog moesten worden afgehandeld. Een onderwerp zonder haast maar wel belangrijk, was de jaarlijkse ontmoeting van de leden van de kerkenraad met die van de werkgroep Eredienst. Deze ontmoeting ging vooral over de gemeenteavond in april, waarin is gesproken over de vraag of we als gemeente gaan staat of blijven zitten tijdens de Evangelie-lezing. Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad besloten te staan tijdens de Evangelie-lezing. Met de werkgroep is afgesproken om nog verder te spreken over de uitwerking van dit besluit.
Aan het einde van de vergadering hebben we afscheid genomen van Jelle Kooistra en Harrie Medema als resp. ouderling/kerkrentmeester en ouderling/tweede scriba, die beiden na jaren trouwe dienst hun taak beëindigen. In de dienst van 26 oktober a.s. zullen we in de gemeente afscheid van hen nemen. Hun vertrek betekent dat de kerkenraad op zoek moet naar nieuwe ambtsdragers. Suggesties zijn welkom, op de website is te lezen hoe men kandidaten kan voordragen.

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 13 mei 2014

Tijdens de vergadering op 13 mei heeft wijkkerkenraad gesproken met leden van de werkgroep Diaconie. Alle werkgroepen worden één keer per jaar uitgenodigd voor zo’n gesprek, met de bedoeling dat de werkgroepen en de kerkenraad op de hoogte blijven van elkanders doen en laten. Tot de vaste activiteiten van de werkgroep Diaconie behoren de diverse projecten rond de kerkelijke feestdagen, samenwerking met STIP en Sam’s kledingsactie. Onder leiding van Henk Oostinga draait het fietsproject nog steeds met goed gevolg. Bijzonderheid is dat er dit jaar voor het eerst een doorlopende actie is, nl. voor de voedselbank. Ieder week staat er een mand in ‘De Bron’, die telkens goed wordt gevuld.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 14 april 2014

We hebben gesproken over de activiteiten in de komende weken in De Bron. Op 17 april komt de Passion naar Groningen en we zien dat als een mooi moment om de bewoners in Beijum weer te wijzen op het bestaan van De Bron. We gaan om half 8 open en vertonen de Passion op groot beeld. Na die tijd is er gelegenheid na te praten. Om dit evenement onder aandacht van de bewoners te brengen zijn er posters beschikbaar, hebben we een bericht op de website gezet en hebben we een banner besteld. Ook de wijkgerichte media zijn op de hoogte gebracht. 

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkerkenraad van maart 2014

In het vroege voorjaar van 2014 heeft de bijna voltallige wijkkerkenraad zich gebogen over tal van zaken die zowel inhoudelijk als organisatorisch van belang zijn voor De Bron. Jaarlijks vertellen de werkgroepen aan de leden van de wijkkerkenraad hoe het in de afgelopen tijd is gegaan en welke plannen men heeft. Dit keer viel de eer te beurt aan de werkgroep Pastoraat.Tal van zaken werden benoemd: een toelichting over het bezoekwerk bij nieuw ingekomen leden en bij leden die bijvoorbeeld vanwege ziekte of verlies een pastoraal oor kunnen gebruiken.

Lees meer...