Popup login module
free accordion joomla menu

facebook button

mededelingen

 

cursusCursus begeleiden van uitvaarten.


Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

lees hier alle verdere informatie


Maatje gezocht!


Voor een vrouwelijk lid van onze gemeente van ongeveer 25 jaar zijn wij op zoek naar een vrouwelijk  maatje. Ze wil graag 1 keer per week iets ondernemen, bij voorbeeld zwemmen, shoppen, koffie drinken.


Voel je hier voor , of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Klaas Sybrandy: email of  tel 050-5423653.


gespreksgroepGESPREKSGROEP


De werkgroep pastoraat gaat het komende seizoen gespreksavonden organiseren rond een bepaald actueel thema. Te denken valt aan vragen rond geloofsopvoeding, diakonaat/voedselbank, werkloosheid, vluchtelingen, ontwikkelingen in de zorg, filosofie/theologie enz. Deze gespreksgroep is bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden, jong en oud.
We komen elke maand bij elkaar om een thema te bespreken.

Lees hier alle verdere informatie


Dienst zondag 29 november


Voorganger ds G.W. van der Werff

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

verdere informatie over de diensten


Zondag 22 november movie-maal!


depatures film


Op zondag 22 november a.s. is er het eerste movie-maal van dit seizoen: een Japanse film uit 2008 met de titel 'Departures', waarin de jonge cellospeler Daigo Kobayashi, die klassieke muziek speelt in een groot orkest in Tokio, zonder baan maar met een grote schuld komt te zitten als het orkest wordt ontbonden. Op zoek naar werk reageert hij op een een advertentie: ‘Departures’, geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan. Hij denkt dat het om een soort reisbureau gaat, maar het blijkt heel ander werk te zijn: het ritueel afleggen van lijken. Na de eerste schrik, leert hij de doden met respect te behandelen en naarmate hij langer in dienst is, leert hij ze ook zo te wassen, kleden en van make-up te voorzien dat hij ze, op een kloppend hart na, weer tot leven brengt in de ogen van de familie.

lees hier verder.....


cursusCursus begeleiden van uitvaarten.


Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

lees hier alle verdere informatie


Maatje gezocht!


Voor een vrouwelijk lid van onze gemeente van ongeveer 25 jaar zijn wij op zoek naar een vrouwelijk  maatje. Ze wil graag 1 keer per week iets ondernemen, bij voorbeeld zwemmen, shoppen, koffie drinken.


Voel je hier voor , of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Klaas Sybrandy: email of  tel 050-5423653.


gespreksgroepGESPREKSGROEP


De werkgroep pastoraat gaat het komende seizoen gespreksavonden organiseren rond een bepaald actueel thema. Te denken valt aan vragen rond geloofsopvoeding, diakonaat/voedselbank, werkloosheid, vluchtelingen, ontwikkelingen in de zorg, filosofie/theologie enz. Deze gespreksgroep is bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden, jong en oud.
We komen elke maand bij elkaar om een thema te bespreken.

Lees hier alle verdere informatie


Dienst zondag 29 november


Voorganger ds G.W. van der Werff

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

verdere informatie over de diensten


Zondag 22 november movie-maal!


depatures film


Op zondag 22 november a.s. is er het eerste movie-maal van dit seizoen: een Japanse film uit 2008 met de titel 'Departures', waarin de jonge cellospeler Daigo Kobayashi, die klassieke muziek speelt in een groot orkest in Tokio, zonder baan maar met een grote schuld komt te zitten als het orkest wordt ontbonden. Op zoek naar werk reageert hij op een een advertentie: ‘Departures’, geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan. Hij denkt dat het om een soort reisbureau gaat, maar het blijkt heel ander werk te zijn: het ritueel afleggen van lijken. Na de eerste schrik, leert hij de doden met respect te behandelen en naarmate hij langer in dienst is, leert hij ze ook zo te wassen, kleden en van make-up te voorzien dat hij ze, op een kloppend hart na, weer tot leven brengt in de ogen van de familie.

lees hier verder.....


cursusCursus begeleiden van uitvaarten.


Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

lees hier alle verdere informatie


Maatje gezocht!


Voor een vrouwelijk lid van onze gemeente van ongeveer 25 jaar zijn wij op zoek naar een vrouwelijk  maatje. Ze wil graag 1 keer per week iets ondernemen, bij voorbeeld zwemmen, shoppen, koffie drinken.


Voel je hier voor , of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Klaas Sybrandy: email of  tel 050-5423653.


gespreksgroepGESPREKSGROEP


De werkgroep pastoraat gaat het komende seizoen gespreksavonden organiseren rond een bepaald actueel thema. Te denken valt aan vragen rond geloofsopvoeding, diakonaat/voedselbank, werkloosheid, vluchtelingen, ontwikkelingen in de zorg, filosofie/theologie enz. Deze gespreksgroep is bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden, jong en oud.
We komen elke maand bij elkaar om een thema te bespreken.

Lees hier alle verdere informatie


Dienst zondag 29 november


Voorganger ds G.W. van der Werff

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

verdere informatie over de diensten


Zondag 22 november movie-maal!


depatures film


Op zondag 22 november a.s. is er het eerste movie-maal van dit seizoen: een Japanse film uit 2008 met de titel 'Departures', waarin de jonge cellospeler Daigo Kobayashi, die klassieke muziek speelt in een groot orkest in Tokio, zonder baan maar met een grote schuld komt te zitten als het orkest wordt ontbonden. Op zoek naar werk reageert hij op een een advertentie: ‘Departures’, geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan. Hij denkt dat het om een soort reisbureau gaat, maar het blijkt heel ander werk te zijn: het ritueel afleggen van lijken. Na de eerste schrik, leert hij de doden met respect te behandelen en naarmate hij langer in dienst is, leert hij ze ook zo te wassen, kleden en van make-up te voorzien dat hij ze, op een kloppend hart na, weer tot leven brengt in de ogen van de familie.

lees hier verder.....


cursusCursus begeleiden van uitvaarten.


Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

lees hier alle verdere informatie


Maatje gezocht!


Voor een vrouwelijk lid van onze gemeente van ongeveer 25 jaar zijn wij op zoek naar een vrouwelijk  maatje. Ze wil graag 1 keer per week iets ondernemen, bij voorbeeld zwemmen, shoppen, koffie drinken.


Voel je hier voor , of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Klaas Sybrandy: email of  tel 050-5423653.


gespreksgroepGESPREKSGROEP


De werkgroep pastoraat gaat het komende seizoen gespreksavonden organiseren rond een bepaald actueel thema. Te denken valt aan vragen rond geloofsopvoeding, diakonaat/voedselbank, werkloosheid, vluchtelingen, ontwikkelingen in de zorg, filosofie/theologie enz. Deze gespreksgroep is bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden, jong en oud.
We komen elke maand bij elkaar om een thema te bespreken.

Lees hier alle verdere informatie


Dienst zondag 29 november


Voorganger ds G.W. van der Werff

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

verdere informatie over de diensten


Zondag 22 november movie-maal!


depatures film


Op zondag 22 november a.s. is er het eerste movie-maal van dit seizoen: een Japanse film uit 2008 met de titel 'Departures', waarin de jonge cellospeler Daigo Kobayashi, die klassieke muziek speelt in een groot orkest in Tokio, zonder baan maar met een grote schuld komt te zitten als het orkest wordt ontbonden. Op zoek naar werk reageert hij op een een advertentie: ‘Departures’, geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan. Hij denkt dat het om een soort reisbureau gaat, maar het blijkt heel ander werk te zijn: het ritueel afleggen van lijken. Na de eerste schrik, leert hij de doden met respect te behandelen en naarmate hij langer in dienst is, leert hij ze ook zo te wassen, kleden en van make-up te voorzien dat hij ze, op een kloppend hart na, weer tot leven brengt in de ogen van de familie.

lees hier verder.....


cursusCursus begeleiden van uitvaarten.


Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

lees hier alle verdere informatie


Maatje gezocht!


Voor een vrouwelijk lid van onze gemeente van ongeveer 25 jaar zijn wij op zoek naar een vrouwelijk  maatje. Ze wil graag 1 keer per week iets ondernemen, bij voorbeeld zwemmen, shoppen, koffie drinken.


Voel je hier voor , of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Klaas Sybrandy: email of  tel 050-5423653.


gespreksgroepGESPREKSGROEP


De werkgroep pastoraat gaat het komende seizoen gespreksavonden organiseren rond een bepaald actueel thema. Te denken valt aan vragen rond geloofsopvoeding, diakonaat/voedselbank, werkloosheid, vluchtelingen, ontwikkelingen in de zorg, filosofie/theologie enz. Deze gespreksgroep is bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden, jong en oud.
We komen elke maand bij elkaar om een thema te bespreken.

Lees hier alle verdere informatie


Dienst zondag 29 november


Voorganger ds G.W. van der Werff

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

verdere informatie over de diensten


Zondag 22 november movie-maal!


depatures film


Op zondag 22 november a.s. is er het eerste movie-maal van dit seizoen: een Japanse film uit 2008 met de titel 'Departures', waarin de jonge cellospeler Daigo Kobayashi, die klassieke muziek speelt in een groot orkest in Tokio, zonder baan maar met een grote schuld komt te zitten als het orkest wordt ontbonden. Op zoek naar werk reageert hij op een een advertentie: ‘Departures’, geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan. Hij denkt dat het om een soort reisbureau gaat, maar het blijkt heel ander werk te zijn: het ritueel afleggen van lijken. Na de eerste schrik, leert hij de doden met respect te behandelen en naarmate hij langer in dienst is, leert hij ze ook zo te wassen, kleden en van make-up te voorzien dat hij ze, op een kloppend hart na, weer tot leven brengt in de ogen van de familie.

lees hier verder.....


cursusCursus begeleiden van uitvaarten.


Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

lees hier alle verdere informatie


Maatje gezocht!


Voor een vrouwelijk lid van onze gemeente van ongeveer 25 jaar zijn wij op zoek naar een vrouwelijk  maatje. Ze wil graag 1 keer per week iets ondernemen, bij voorbeeld zwemmen, shoppen, koffie drinken.


Voel je hier voor , of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Klaas Sybrandy: email of  tel 050-5423653.


gespreksgroepGESPREKSGROEP


De werkgroep pastoraat gaat het komende seizoen gespreksavonden organiseren rond een bepaald actueel thema. Te denken valt aan vragen rond geloofsopvoeding, diakonaat/voedselbank, werkloosheid, vluchtelingen, ontwikkelingen in de zorg, filosofie/theologie enz. Deze gespreksgroep is bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden, jong en oud.
We komen elke maand bij elkaar om een thema te bespreken.

Lees hier alle verdere informatie


Dienst zondag 29 november


Voorganger ds G.W. van der Werff

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

verdere informatie over de diensten


Zondag 22 november movie-maal!


depatures film


Op zondag 22 november a.s. is er het eerste movie-maal van dit seizoen: een Japanse film uit 2008 met de titel 'Departures', waarin de jonge cellospeler Daigo Kobayashi, die klassieke muziek speelt in een groot orkest in Tokio, zonder baan maar met een grote schuld komt te zitten als het orkest wordt ontbonden. Op zoek naar werk reageert hij op een een advertentie: ‘Departures’, geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan. Hij denkt dat het om een soort reisbureau gaat, maar het blijkt heel ander werk te zijn: het ritueel afleggen van lijken. Na de eerste schrik, leert hij de doden met respect te behandelen en naarmate hij langer in dienst is, leert hij ze ook zo te wassen, kleden en van make-up te voorzien dat hij ze, op een kloppend hart na, weer tot leven brengt in de ogen van de familie.

lees hier verder.....


cursusCursus begeleiden van uitvaarten.


Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

lees hier alle verdere informatie


Maatje gezocht!


Voor een vrouwelijk lid van onze gemeente van ongeveer 25 jaar zijn wij op zoek naar een vrouwelijk  maatje. Ze wil graag 1 keer per week iets ondernemen, bij voorbeeld zwemmen, shoppen, koffie drinken.


Voel je hier voor , of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Klaas Sybrandy: email of  tel 050-5423653.


gespreksgroepGESPREKSGROEP


De werkgroep pastoraat gaat het komende seizoen gespreksavonden organiseren rond een bepaald actueel thema. Te denken valt aan vragen rond geloofsopvoeding, diakonaat/voedselbank, werkloosheid, vluchtelingen, ontwikkelingen in de zorg, filosofie/theologie enz. Deze gespreksgroep is bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden, jong en oud.
We komen elke maand bij elkaar om een thema te bespreken.

Lees hier alle verdere informatie


Dienst zondag 29 november


Voorganger ds G.W. van der Werff

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

verdere informatie over de diensten


Zondag 22 november movie-maal!


depatures film


Op zondag 22 november a.s. is er het eerste movie-maal van dit seizoen: een Japanse film uit 2008 met de titel 'Departures', waarin de jonge cellospeler Daigo Kobayashi, die klassieke muziek speelt in een groot orkest in Tokio, zonder baan maar met een grote schuld komt te zitten als het orkest wordt ontbonden. Op zoek naar werk reageert hij op een een advertentie: ‘Departures’, geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan. Hij denkt dat het om een soort reisbureau gaat, maar het blijkt heel ander werk te zijn: het ritueel afleggen van lijken. Na de eerste schrik, leert hij de doden met respect te behandelen en naarmate hij langer in dienst is, leert hij ze ook zo te wassen, kleden en van make-up te voorzien dat hij ze, op een kloppend hart na, weer tot leven brengt in de ogen van de familie.

lees hier verder.....


cursusCursus begeleiden van uitvaarten.


Voor wie?
Die is zeker bedoeld voor de predikanten? Want voor hen is dat toch een kerntaak?
In veel met name protestantse gemeentes is dat wel zo geworden. Maar vroeger lag dat anders. Ooit was er de schoolmeester die mooie woorden sprak. En de Rooms Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen willen we ook onderzoeken of dit passend is binnen de bestaande uitvaartpraktijk.
De cursus is dus bedoeld voor gemeenteleden ten einde die te scholen om uitvaarten te doen.

lees hier alle verdere informatie


Maatje gezocht!


Voor een vrouwelijk lid van onze gemeente van ongeveer 25 jaar zijn wij op zoek naar een vrouwelijk  maatje. Ze wil graag 1 keer per week iets ondernemen, bij voorbeeld zwemmen, shoppen, koffie drinken.


Voel je hier voor , of wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Klaas Sybrandy: email of  tel 050-5423653.


gespreksgroepGESPREKSGROEP


De werkgroep pastoraat gaat het komende seizoen gespreksavonden organiseren rond een bepaald actueel thema. Te denken valt aan vragen rond geloofsopvoeding, diakonaat/voedselbank, werkloosheid, vluchtelingen, ontwikkelingen in de zorg, filosofie/theologie enz. Deze gespreksgroep is bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden, jong en oud.
We komen elke maand bij elkaar om een thema te bespreken.

Lees hier alle verdere informatie


Dienst zondag 29 november


Voorganger ds G.W. van der Werff

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

verdere informatie over de diensten


Zondag 22 november movie-maal!


depatures film


Op zondag 22 november a.s. is er het eerste movie-maal van dit seizoen: een Japanse film uit 2008 met de titel 'Departures', waarin de jonge cellospeler Daigo Kobayashi, die klassieke muziek speelt in een groot orkest in Tokio, zonder baan maar met een grote schuld komt te zitten als het orkest wordt ontbonden. Op zoek naar werk reageert hij op een een advertentie: ‘Departures’, geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan. Hij denkt dat het om een soort reisbureau gaat, maar het blijkt heel ander werk te zijn: het ritueel afleggen van lijken. Na de eerste schrik, leert hij de doden met respect te behandelen en naarmate hij langer in dienst is, leert hij ze ook zo te wassen, kleden en van make-up te voorzien dat hij ze, op een kloppend hart na, weer tot leven brengt in de ogen van de familie.

lees hier verder.....