facebook button

Bedankt voor al jullie inzet!!

We zijn onderweg naar Pinksteren. Dat betekent dat Pasen alweer achter ons ligt. Als werkgroep kijken we terug op een mooie tijd. De sobere maaltijden zijn goed verlopen en er werden weer heerlijke soepen geserveerd. Ook het 40-dagenproject voor kledingwinkel Maxima is goed verlopen. De opbrengst, van de sobere maaltijden en de derde collecte, bedroeg €1016,00. Een geweldig resultaat! Bovendien zijn nu de contacten met Maxima gelegd en kunnen we in de toekomst wellicht nog meer support bieden. Voor wie het niet weet: Maxima is een kledingwinkel voor minima. Zij kunnen 2 keer per jaar kleding komen uitzoeken. Maxima probeert een winkelvoorraad van oude en nieuwe spullen te hebben en kan goede gebruikte kleding dus goed gebruiken. Als diaconaat denken we nog na over de rol die wij als gemeente hierin kunnen vervullen. Al met al een geslaagde tijd. Bedankt voor al jullie inzet, zonder dat lukt een dergelijk project niet.
Johanna Nab, Werkgroep diaconaat

schipOecumeneHet Oecumenische kerkraam....in herhaling.

In KIS 5 december 2015 heeft er al een klein berichtje gestaan van het Oecumenische kerkraam in de Bron Helaas kon toen de fot niet geplaatst worden. Daarom hier in de herhaling met een uitgebreider achtergrondverhaal: 
Het is al weer langere tijd geleden dat de kerkzaal van De Bron een ander uiterlijk heeft gekregen. Onder leiding van de kunstcommissie is een plan gemaakt, uitgewerkt, besproken op een gemeenteavond en later gerealiseerd. Het liturgisch centrum is aangepast, er is een stilte- en meditatiecentrum ingericht, het kleurenschema van de zaal is verbeterd. De verlichting, de akoestiek en wisselende zaalopstelling zijn het resultaat van deze activiteit. In de startfase (begin jaren tachtig) van het ontstaan van kerkelijk Beijum was er een inspirerende samenwerking vanuit verschillende kerkelijke achtergronden. De leden van de Rooms-Katholieke parochie, van de Hervormde en Gereformeerde kerk in Beijum zijn toen vanuit een sterk ervaren oecumenische betrokkenheid Samen op Weg gegaan.

Lees meer...

IMG 20160406 WA0000

Paaskaars

Een goede gewoonte van onze gemeente is dat een betrokken gemeentelid de Paaskaars krijgt van het afgelopen jaar.
Deze keer ging de Paaskaars naar Ankie en Bauke Kats. Zij zijn jaren betrokken geweest bij onze gemeente: Bauke oa bij de boekentafel en Ankie bij de eerste liturgische bloemengroep. Tevens waren ze jaren sleutelhouder van onze kerk. Door gezondheidsproblemen zijn ze onlangs verhuisd naar de Henri Dunantlaan 20, Hoogheem, appartement 800. Ze zitten op de 13 etage en hebben een prachtig uitzicht over de stad. Zichtbaar ontroerd waren ze door dit gebaar van de gemeente. De kaars kreeg direct een prachtige plek in hun huis. Het was net alsof dat plekje zat te wachten op de kaars. Bauke heeft hem direct even aangestoken. Het was een fijn bezoekje.
Namens de kerkenraad, Immie Hoekstra

 

10 april 2016 - Save the date

Weet u nog precies wat de plannen van de drie wijkgemeentes (Nieuwe kerk, de Fontein, de Bron) behelsden? En waar U het wel of helemaal niet mee eens was? En op welk tijdstip U naar welke kerk kan gaan in de nabije toekomst? En wanneer “alles anders” wordt? Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen, zijn na de dienst van 10 april een aantal wijkkerkenraadsleden aanwezig om met de aanwezige gemeenteleden te praten. Dus: komt allen en spreek!
Namens de wijkkerkenraad, Christian Hulzebos

ZWO actie- Vietnamese weeskinderen in het teken van Pasen

vogels 20 03 2016 3808De ZWO heeft weer een actie gehouden voor de Vietnamese weeskinderen in Kontum.
Het was Palmpasen en we hebben die gelegenheid te baat genomen om de tafel aan te kleden met Paasartikelen. En bij de koffie was home made appelgebak van Joke. Het zag er allemaal feestelijk uit.
De actie was geslaagd het heeft 74,15 euro opgeleverd. Daarvoor onze hartelijke dank
Namens de ZWO commissie Immie Hoekstra

Gespreksavond 13 april 2016

Gaat je wel eens op vliegvakantie? B.v. backpacken naar Thailand of Australie? Of lekker naar de zon in Griekenland of een ander warm land? En koop je vaak spullen via internet? En eet je vaak of weinig vlees? En rijd u op de snelweg ook wel eens harder dan 120 of 130 km ? Als je wilt weten wat dit met ons klimaat te maken heeft, kom dan op woensdag 13 april naar de Bron. (Het betreft hier de uitgestelde avond van 17 februari jl.) Koos Meisner zal een inleiding houden over dit onderwerp, daarna gaan we met elkaar in gesprek. We beginnen om 8 uur en eindigen tegen 10 uur met een hapje en een drankje. Iedereen die geïnteresseerd is in het klimaat en de klimaatverandering is van harte welkom, van piepjong tot stokoud.
Graag wel van te voren aanmelden bij Harold Admiraal of bij Klaas Sybrandy.

Langdurig zieken:

Hoe houden we in De Bron de langdurig zieken in het oog en hart?
Met ingang van zondag 20 maart komt er op het prikbord in de kerkzaal een lijst te hangen. Daarop worden de namen en adressen vermeld van gemeenteleden die langdurig ziek zijn, uiteraard als zij dat zelf goed vinden. Voorafgaand aan elke dienst in De Bron kunnen gemeenteleden ook namen en adressen voor deze lijst aan de dienstdoende ouderling doorgeven (ook hiervoor geldt dat dat met instemming van de zieke zelf moet gebeuren).
Tijdens de diensten zal er bij het prikbord dan een kaars branden als symbool van onze blijvende aandacht voor deze mensen. We hopen dat we hiermee de onderlinge betrokkenheid een vorm kunnen geven die aansluit bij de manier waarop wij een gemeente zijn van mensen die naar elkaar omzien.
Namens de werkgroep pastoraat, Klaas Sybrandy

Gemeente-oploop De Bron 28 februari

De eredienst, de dienst van de ontmoeting en de geplande gemeente-oploop sloten afgelopen zondag in De Bron naadloos op elkaar aan. Tijdens de eredienst was er aandacht voor het beeld van de vijgenboom die maar geen vruchten wil dragen. De eigenaar wil hem eigenlijk per vandaag weg hebben, maar zijn manager tuinbouw stelt nog een laatste bewerkingsmogelijkheid voor: de grond eromheen flink omspitten en bemesten, en als die boom het dan nóg niet doet, ja dan...
De vergelijking met de kerk drong zich gemakkelijk op: groei zit er al een flink aantal jaren niet meer in, maar we zijn er nog niet aan toe de boel maar op te heffen. Er moet dus gespit worden, en zoals dat vaak gaat, leidt dat ook in De Bron tot enige commotie, consternatie, of in elk geval veel vragen.
De moderamina van de drie noordelijke Stads-wijkgemeentes vergaderen al een hele tijd over mogelijkheden om samen te werken, onder andere omdat dat de enige mogelijkheid lijkt om de tering naar de nering te zetten. Er komt gewoon jaarlijks minder geld binnen, dus kan er ook minder uitgegeven worden.
Kerkenraadsvoorzitter Christian Hulzebos lichtte de stand van zaken in de besprekingen toe, waarbij hij ook een aantal voorstellen voor de komende jaren besprak.

Lees meer...

Zending en Werelddiaconaat in actie

Op zondag 14 februari voerde de werkgroep ZWO weer actie voor de Vietnamese weeskinderen. Toevallig viel deze dag op Valentijnsdag. We hebben dan onze tafel ook klaargemaakt met een knipoog naar Valentijn. De aanwezigen konden spulletjes kopen voor hun dierbaren als teken van houden van of zomaar voor de gezelligheid en er was ook weer wat voor bij de koffie. En om mee naar huis te nemen waren er hartjes-koekjes gebakken. De opbrengst was 50,50 en daar waren we heel blij mee. In maart maken we een Paastafel klaar. Graag tot dan.
Immie Hoekstra, Zending en Werelddiaconaat.
diakonaal project tafel

De altijd weer enthousiaste leden van de werkgroep ZWO bij de ZWO-tafel van 14 februari:
Abra Havinga, Immie Hoekstra, Letty Oostinga

nieuwjaarsrolDe Fontein en de Nieuwe Kerk op nieuwjaarsvisite in de Bron

Vrijdag 29 januari was er een Nieuwjaarsborrel in de Bron. Het was een idee van Henk Rutgers om met de wijkkerkenraden van De Fontein, Nieuwe Kerk en de Bron te toosten op het nieuwe jaar. We realiseerden ons dat we binnen de moderamina van de betreffende wijkgemeentes veel over samenwerking praten, maar dat de gemeenteleden en de mensen uit de diverse wijkkerkenraden elkaar nog niet zo goed kennen. En dat is toch iets om aandacht te geven. Te beginnen met de wijkkerkenraadsleden. We waren met ongeveer 25 mensen.

Lees meer...