Nieuws uit De Bron 16-11-2023

Beste leden en belangstellenden van De Bron

Dienst zondag 19 november
10:00 uur. Gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Dit is de tweede dienst in een serie van vier elementen: aarde, lucht, water en vuur. De serie hoort bij de voorpret van het muziektheater ‘Op het spel’ dat rond Pinksteren 2024 in en rond de Nieuwe Kerk wordt gespeeld. Zie: https://nieuwekerkgroningen.nl/agenda/lucht-beadem-me-ruis/

Dienst zondag 26 november
10:00 uur. Voorganger ds. Fred Tjeerdsma, muzikale begeleiding door Peter Rippen.
In deze dienst zullen we de overledenen herdenken die het afgelopen jaar vanuit De Bron zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd en er zal een kaars voor hen worden ontstoken.
Na deze gedachtenis krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis aan dierbaren die hen ontvallen zijn. De hele dienst staat zo in het teken van gedenken.
Voor beide diensten bent u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

In memoriam Simon Klont
Op 8 november overleed Simon Klont in de leeftijd van 92 jaar geworden. Hij woonde samen met zijn vrouw Klazien aan de Boelemaheerd 26.
Simon werd geboren in Westerwijtwerd als 4e kind in een gezin met 6 kinderen.
Zijn leven heeft zich afgespeeld ten tijde van hele grote ontwikkelingen. De oorlog en de naoorlogse tijd; het zoeken naar werk en een woning.
In 1957 trouwde hij met Klazien. In haar vond hij een ideale levenspartner, die hem tot op het laatst met veel liefde omringde en waar hij niet zonder kon. Het zorgen voor zijn gezin was al met al in die tijd niet gemakkelijk. Na enig omzwerven trok hen weer naar het noorden van het land en kwam hij met zijn gezin in Delfzijl terecht. Na de verhuizing van Delfzijl naar Groningen, gingen ze in Beijum wonen, dicht bij de kinderen. Ze waren blij en dankbaar met de zorg van hun kinderen. Door zijn doofheid en slecht zien raakte Simon toch wat in een isolement. Hij vond het lastig om zorg te vragen en te ontvangen. De medische wereld liet hij liever aan zich voorbij gaan, tot het echt niet anders kon.
Communiceren ging via een briefje als je op bezoek kwam en de rest van het contact liet hij graag over aan Klazien. Hij gaf je altijd het gevoel dat je welkom was. Hij was niet veeleisend, tevreden met zijn kopje koffie, zijn vaste plek in de kamer.
Hij was belijdend lid van de gereformeerde kerk. Belijden betekende voor hem niet alleen vrome woorden, maar vooral rechtvaardige daden. Hij handelde vol overtuiging in de leer van Jezus, samengevat in de woorden: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. Hij vroeg niet iets voor zichzelf. Hij was een lief, zorgzaam en zachtmoedig mens.
Op zondagmorgen keken ze samen naar een kerkdienst op de televisie. Ook al kwamen ze niet meer in De Bron, zij hoorden erbij. Meerdere “Bronners” bezochten hen.
Zijn gezondheid ging achteruit, en na een ziekenhuisopname en een kort verblijf in het Heymanscentrum is hij thuis naast zijn Klazien, met wie hij al 75 jaar verbonden was, vredig ingeslapen.
Op 14 november hebben we afscheid genomen van Simon in het crematorium in Groningen. Peter en Machteld vertolkten het prachtige lied van Wia Buze: “Din heur ik dien stem”
Op zijn rouwkaart stond een deel van de tekst van psalm 23 ‘Heer, U nodigt mij uit aan Uw tafel…’
Uw goedheid, Uw liefde ervaar ik, mijn leven lang.
In Uw huis mag ik wonen tot in lengte van dagen.
In dat vertrouwen hebben we hem laten gaan naar het huis van Zijn heer.
Immie Hoekstra, uitvaartgroep

Internationale dag van de Rechten voor het Kind, zondag 19 november
Op zondag 19 november om 13:00 uur bent u welkom in de Stefanuskerk (Noorddijkerweg 16) voor een bijeenkomst in het kader van de internationale dag van de Rechten voor het Kind, en specifiek het recht op vrede. Ieder kind heeft het recht om met liefde en in vrede op te groeien. Hier willen wij voor knokken, voor deze kinderen en de kinderen van de toekomst.
De gruwelijke beelden van oorlogen overal ter wereld die onze woonkamers binnenkomen, maken wanhopig en machteloos. Laten we niet alleen toeschouwers zijn, maar de verbinding zoeken. Laten we onze ideeën over vrede en vrijheid met elkaar delen op 19 november. We lopen deze zondag gezamenlijk vanaf de Stefanuskerk het Kinderrechtenpad rond om daarna samen vredessoep te eten in de kerk. De bijeenkomst duurt tot 16:00 uur, opgave is niet nodig. De donaties van deze middag gaan naar War Child, een organisatie die zich inzet voor hulp en een beter leven voor kinderen in oorlogssituaties wereldwijd.
De bijeenkomst is geïnitieerd door Stichting Pittig Gekruid met medewerking van Stichting het Bevrijdingsbos en Stichting Groningen-Jabalya.

Verkoop Adventskaarsen
Vanaf aanstaande zondag, 19 november zijn na afloop van de gezamenlijke dienst, in de Nieuwe Kerk weer Adventskaarsen te koop.
De prijs van een kaars is 5 euro, betaling alleen contant.
Behalve om de kaars te branden is het ook mooi om naar te kijken en zo in huis de Advent sfeer te creëren.

Jamactie ZWO
De jaarlijkse verkoop van zelfgemaakte jam en wat lekkers bij de koffie op zondag 29 oktober, was weer een groot succes. Ook de zelfgemaakte kaarten van Hilly werden weer graag afgenomen. Al met al zijn er 34 potten jam verkocht, de opbrengst was € 123,60. Stichting Keeping Families Together is erg blij met deze bijdrage en wij ook! In de kerstperiode werken we samen met de Fontein en zien jullie ons terug op de kerstmarkt.
Heel graag tot dan!
ZWO De Bron: Hilly, Lettie, Abra en Immie

Spulletjesmarkt 2023: als vanouds
Na 4 jaar was er op 11 november in De Bron eindelijk weer een Spetterende Spulletjesmarkt. Het was alsof hij nooit was weggeweest: al vóór de opening stonden de eerste koopjesjagers in de hal, raddraaier Ruud en zijn collega Harold zwengelde enthousiast en deskundig het rad van fortuin aan, en vanuit de keuken gingen lekkere hapjes en drankjes als zoete broodjes over de toonbank.
Eén van de leukste aspecten van de Spulletjesmarkt is dat er zo veel mensen (50) meehelpen om er een succes van te maken: de opbouwers, de inbrengers van spulletjes en zelfgebakken lekkers, de verkopers in de kerkzaal en de foyer, de koffieschenkers en afwassers. En dan waren er natuurlijk de mensen die kwamen kijken en kopen! Ondanks de regen kwam men in groten getale naar de Bentismaheerd, voor de gezelligheid, de koopjes, heerlijke soepen en andere versnaperingen. Dat allemaal ten gunste van de twee goede doelen waar de opbrengst voor bestemd was: 60% voor ons ZWO-project ‘Keeping Families Together Ghana’ en de overige 40% voor verbeteringen aan onze geluids- en video-installatie.
En die opbrengst viel bepaald niet tegen: aan het eind van de dag telden de geldtellers €2.108,65, en dat bedrag is nog opgelopen door de verkoop van overgebleven gebak en andere bijdragen na de dienst van zondag. Het was na de corona periode even aftasten of het concept nog wel zou werken, maar na afloop weten we het bijna zeker: de Spulletjesmarkt zou weleens een blijvertje kunnen zijn.
Jelle Kooistra

Oogstdienst en warme kleding actie
De Voedselbank Stad was erg blij met de opbrengst van de oogstdienst. Daarmee hebben we een bijdrage geleverd voor een aantal van de 750 families, die een gezond gevulde boodschappen tas erg waarderen.
Op de één of andere manier herinnert de warme kleding actie me aan één van mijn oma’s. Haar erfenis draag ik nog dikwijls aan beide voeten: gebreide wollen sokken. Als er wereldkampioenschappen breien zouden bestaan, zou ik haar zeker opgegeven hebben en een goede kans toedichten. De manier waarop ze met de breipennen toverde – ongekend. Ik heb het zelf nooit zo gekund. Wel geprobeerd? Jazeker, onze basisschool was zijn tijd ver vooruit. Ik zal er niet te hoog over opgeven, want mijn ouders werkten er allebei: vader was er hoofdmeester (later heette dat directeur) en moeder juf (later: leerkracht). Ze hadden niet de hand in de betreffende handenarbeidles. We leerden daar overigens geen sokken breien, maar een eenvoudig tasje ter grootte van een gulden (als reminder voor het zendingsgeld – iedere maandag). Met een zelf gehaakt koordje eraan. Ik heb er zeker drie lessen over gedaan. Daarmee zou ik niet in de buurt komen van de vingervlugheid van mijn oma: ze heeft tientallen sokken gebreid. Ze zouden zeker goed van pas komen bij de warme kleding actie 2023.
Bij deze actie willen we u vragen om op drie zondagen (26 november, 3 december en 10 december) kleding mee te nemen die behaaglijke bescherming biedt tegen winters weer. U kunt daarbij denken aan een winterjas, handschoenen, sjaals, sokken, maar ook niet-gedragen of nieuw ondergoed. Dan nog een leuk weetje. U kunt de lege plek in uw sokkenlade aanvullen door zelf nieuwe te bestellen op de website letsdogood.com. De sokken die u daar bestelt, zijn gemaakt door kunstenaars uit het daklozencircuit. Voor elk paar verkochte sokken gaat een paar naar een thuisloze. Dit berichtje kan alleen maar op een cliché-manier eindigen : deze actie wordt warm aanbevolen!
Namens de Diaconie, Christian Hulzebos

Bloemenpotje
Sinds kort hangt er een bloemengroet spaarpotje in de foyer. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel. Net als bij de collecte kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen. Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Nieuwe Kerk kunnen worden gevolgd via www.kerkomroep.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u op de website: www.pkndebron.nl