pastoraatPastoraat

Onze gezamenlijke pastorale taak:
Wij zien om naar elkaar, omdat God heeft omgezien naar de mens. Zo beschouwd heeft ieder gemeentelid de taak aandacht te schenken aan haar of zijn medemens. Door in gesprek te gaan en een luisterend oor te bieden.
Contact opnemen.

De werkgroep pastoraat

Als leden van de werkgroep pastoraat proberen we naar vermogen om te zien naar hen die speciale aandacht vragen. Dat kan gaan om (langdurige) ziekte, eenzaamheid, verlieservaringen, een andere levensfase en zingevingsvragen.
Wij zullen naar vermogen reageren op wat ons ter ore komt of wordt doorgegeven. Maar we kunnen niet alles weten en horen graag als u iets onder onze aandacht wil brengen. Schroom daarom niet ons te benaderen. We vertrouwen op uw betrokkenheid voor onze gemeente en elkaar.
De werkgroep pastoraat: Antje Graaff, Immie Hoekstra ,Leo Möller en Paul van Zwieten
Aanspreekpunt: Paul van Zwieten tel nr 06- 41356086;  predikant: vacature

Crisispastoraat

Voor crisispastoraat kunt u een beroep doen op de leden van de werkgroep pastoraat. Predikant (vacature)
In geval van een overlijden vragen wij u naar een speciaal nummer te bellen: 050 - 205 33 30.
Deze telefoon wordt opgenomen door mensen die u zo snel mogelijk verder helpen en de noodzakelijke contacten leggen voor de uitvaartbegeleiding.
Voor meer informatie over de uitvaartgroep verwijzen we naar elders op deze site

Het zegenen van een levensverbintenis en doopbediening

Gemeenteleden die hun levensverbintenis (huwelijk) ten overstaan van God en de mensen in de kerk willen laten zegenen, kunnen voor informatie terecht bij de predikant (vacature).
U kunt hiervoor contact opnemen met de scriba:Paulien vd Belt : 06 390 439 15