pastoraatPastoraat

Onze gezamenlijke pastorale taak:
Wij zien om naar elkaar, omdat God heeft omgezien naar de mens. Zo beschouwd heeft ieder gemeentelid de taak aandacht te schenken aan haar of zijn medemens. Door in gesprek te gaan en een luisterend oor te bieden.
Contact opnemen.

De werkgroep pastoraat

Als leden van de werkgroep pastoraat proberen we naar vermogen om te zien naar hen die speciale aandacht vragen. Dat kan gaan om (langdurige) ziekte, eenzaamheid, verlieservaringen, een andere levensfase en zingevingsvragen.

Wij zullen naar vermogen reageren op wat ons ter ore komt of wordt doorgegeven. Maar we kunnen niet alles weten en horen graag als u iets onder onze aandacht wil brengen. Schroom daarom niet ons te benaderen. We vertrouwen op uw betrokkenheid voor onze gemeente en elkaar.

Op de site www.pkndebron.nl , onder de knop pastoraat vindt u aanvullende informatie en adressen.
De werkgroep pastoraat: Jan Knot, Immie Hoekstra, Leo Möller, Sanne Wiersma, Antje Graaff, Klaas Sybrandy
Contact: Jan Knot, voorzitter 050-5414281;  predikant: vacature

Crisispastoraat

Voor crisispastoraat kunt u een beroep doen op de predikant en leden van de werkgroep pastoraat.
De predikant: vacature
Voorzitter: Jan Knot 050-5414281 of Antje Graaff 050-5424303

In geval van een overlijden vragen wij u naar een speciaal nummer te bellen: 050 - 205 33 30.
Deze telefoon wordt opgenomen door mensen die u zo snel mogelijk verder helpen en de noodzakelijke contacten leggen voor de uitvaartbegeleiding.
Voor meer informatie over de uitvaartgroep verwijzen we naar elders op deze site.

Het zegenen van een levensverbintenis en doopbediening

Gemeenteleden die hun levensverbintenis (huwelijk) ten overstaan van God en de mensen in de kerk willen laten zegenen, kunnen voor informatie terecht bij de predikant. Met haar kunnen afspraken gemaakt worden over voorbereidende gesprekken en de viering zelf. Ook wanneer u overweegt om uw kind(eren) en/of uzelf te laten dopen, kunt u contact opnemen met de predikant.