Popup login module

facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Dienst zondag 25 maart, Palmpasen


Voorganger ds Jaap Koopmans
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas limonade.


Stiltecentrum van de Bron open in veertigdagentijd


Het stiltecentrum is open in de tijd voor Pasen op de maandagavonden 26 februari en op 5 en 12 maart.
Van 19.30 tot 20.30 is er vrije inloop met de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken of in stilte te zitten, biddend of mediterend. Er liggen teksten ter inspiratie.
Om 20.30 is er een gezamenlijke stiltevesper tot 21.00.
Op maandag 19 maart is er weer een klankschaalmeditatie.
Op maandag 26 maart is er de gelegenheid een kruiswegstatie te lopen.


snertSobere maaltijden 2018


Tijdens de veertigdagentijd organiseren we in de Bron weer sobere maaltijden.  De maaltijden worden gehouden op 5 woensdagavonden, vanaf woensdag 21 februari kunt u weer deelnemen aan de sobere maaltijden in de Bron.
Een sobere maaltijd is een eenvoudige maaltijd van soep met brood waarbij de soep vegetarisch is.
Voor de maaltijd wordt een minimale bijdrage van Euro 3,50 gevraagd. 
De meeropbrengst is voor het 40-dagen project:Thema: Onvoorwaardelijke liefde. Wereldwijde projecten staan centraal.  Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijd staat meer informatie.
Opgave kan tot zondagavond voorafgaand aan de sobere maaltijd. 
De maaltijden worden georganiseerd op woensdag 21, 28 februari en 7, 14 en 21 maart, aanvang steeds om 18.00 uur.
D.m.v. het invullen het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor één of meerdere sobere maaltijden.

Aanmelden sober maaltijd!


Gemeenteoploop op 22 april.


Om nu alvast in uw agenda te noteren: Op zondag 22 april a.s. zal er na de dienst in de Bron weer een Gemeentoploop worden gehouden. We zullen elkaar bijpraten over de stand van zaken in de Bron als wijkgemeente en als onderdeel van de Protestantse Gemeente Groningen-Noord. Alvast van harte uitgenodigd!


The Future in Our Hands


Zondag 25 maart heeft de ZWO een kleine actie voor haar project The Future in Our Hands
Er is wat lekkers bij de koffie; kosten 50 eurocent en als je meer wilt geven is dat natuurlijk altijd goed, daarmee ondersteun je dit project.
Alvast bedankt, namens de ZWO