Nieuws uit De Bron 07-03-2024

Dienst zondag 10 maart
10:00 uur. Voorganger ds. Rob Fortuin. Muzikale begeleiding door Peter Rippen.

Dienst zondag 17 maart, Fontein
10:00 uur. Gezamenlijke dienst in de Fontein (Eikenlaan 255). Voorganger is E. Damen.
Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Sobere maaltijd tijdens de Veertigdagentijd: 21 februari t/m 27 maart
Op de woensdagavonden tot en met de woensdag voor Pasen houden we de sobere maaltijden.
De sobere maaltijd bestaat uit vegetarische soep met brood. We beginnen om 18:00 uur met eten, binnenlopen kan vanaf 17:30 uur.
Tegen 19:00 uur is het weer afgelopen.
Opgave van te voren is wel nodig – dit kan bij Jelle Kooistra via jellekooistra@home.nl of via de inschrijflijsten die op zondagmorgen in de foyer liggen. De kosten bedragen € 3,50 per persoon, meer geven is uiteraard ook mogelijk.
Het bedrag dat na aftrek van de kosten overblijft gaat naar camping Polemonium van Appie Wijma in Opende. Dit is een werkelijk prachtig initiatief van een man met een groot hart.
De nieuwe website van deze camping is momenteel nog in ontwikkeling maar wat meer informatie over wat er gebeurt op deze camping en wat het met mensen doet is te lezen via de volgende link
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1052945/drukte-op-minimacamping-in-opende-vaak-tranen-bij-het-afscheid
Op woensdag 20 maart zal Appie zelf aanwezig zijn om wat over zijn camping met ons te delen.
De werkgroep Diaconaat

Extra collecte tijdens de Veertigdagentijd: 18 februari t/m 31 maart
Tijdens de Veertigdagentijd houden we tot en met Paaszondag weer een extra collecte tijdens de dienst. In de werkgroep Diaconaat is besloten om de opbrengst dit jaar te bestemmen voor Camping Polemonium in Opende. Dit is een camping waar mensen/gezinnen met een heel smalle beurs een week lang gratis kunnen komen kamperen. Dit is een werkelijk prachtig initiatief van Appie Wijma, een man met een groot hart. De nieuwe website van deze camping is momenteel nog in ontwikkeling maar informatie over wat er gebeurt op deze camping en wat het met mensen doet is te lezen via de volgende link: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1052945/drukte-op-minimacamping-in-opende-vaak-tranen-bij-het-afscheid
Wat zou het geweldig zijn wanneer we na Pasen een mooi bedrag kunnen overmaken.
De werkgroep Diaconaat

Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a Beijum). Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden.
U bent van harte welkom!
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Palmpasen stokken maken!
Op Palmzondag, 24 maart gaan we volgens traditie Palmpasen stokken maken en versieren. Maar welk verhaal gaat er schuil achter deze traditie? Samen ontdekken we de symboliek van de paastakken en doen we leuke activiteiten.
Waar: De Bron, Bentismaheerd 1a, naast de Heerdstee
Hoe laat: van 10:00 tot 12:00 uur
We sluiten af met een potluck Paasbrunch!

Buurtkerk?
‘PKN De Bron streeft naar een transitie van wijkkerk naar buurtkerk’.
Is dat een prachtige doelstelling uit een fraai beleidsstuk?
Nou nee, vorig jaar werd met instemming van De Bron ‘BijHem Kidsclub’ verbreed tot ‘Kidsclub Beijum’. Sindsdien heeft deze Kidsclub zich inderdaad ontwikkeld, uitgebreid.
Contact werd gelegd met organisator van creatieve middagen Studio Kids en met drie Beijumse basisscholen. Allen willen graag een mooi inhoudelijk programma verzorgen voor wijkbewoners. Een buurtkerk in oprichting? Nou ja, voor kinderen dan?
De Kidsclub
De Kidsclub organiseert activiteiten rond de verhalen die wij gedenken op onze feestdagen. Wat vieren we met Sint-Maarten bijvoorbeeld? Het delen van snoep, van een mantel, van…??? En hadden ze een kerstboom in de stal bij Jezus’ geboorte?
De Kidsclub, de naam zegt het al, richt zich op kinderen. Maar ook op hun (jonge) ouders, een haast onbekend geworden groep in onze grijze en kale koppen wijkkerk.
Die ouders zijn er niet alleen, maar ze organiseren ook mee. Dat hebben we bij de laatste Kerstviering in De Bron al kunnen zien. En ze komen met meer en ze vragen om meer…
Pionieren
We gaan dus iets opzetten, pionieren. Een beetje hulp zoeken bij andere pioniers, Overstag in Lewenborg bijvoorbeeld, of bij de Kliederkerk van Groningen-Zuid.
Je hoort meer van ons!
Palmpasen
Met Palmpasen hoor je zeker van ons. Als je tenminste naar de kerk komt.
Kinderen met hun Palmpasen stok zingend in de kerk. En daarna lekkere dingen natuurlijk.
Ik zou zeggen, kom en neem je (klein)kinderen mee.
Koos Meisner

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel. Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen. Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Fontein kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u op de website: www.pkndebron.nl