Nieuws uit De Bron 08-02-2024

Beste leden en belangstellenden van De Bron

Dienst zondag 11 februari
10:00 uur. Voorganger pastor Annemarie v/d Vegt. Muzikale begeleiding door Peter Rippen.

Dienst zondag 18 februari, Fontein
10:00 uur. Gezamenlijke dienst in de Fontein (Eikenlaan 255). Voorganger is da. Alberte van Ess. Het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink.
Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Uit de wijkkerkenraad d.d. 23 januari 2024
De kerkenraad heeft zich wederom gebogen over de professionele ondersteuning van de wijkgemeente. Eerder was de toegekende formatieruimte dusdanig dat de kerkenraad ertoe neigde twee personen aan te stellen: een predikant en daarnaast een kerkelijk werker of pionier. Nu de formatie kleiner wordt (0,37 fte) doet zich de vraag voor of het verstandig is deze beperkte formatie te verdelen over twee personen.

De wijkkerkenraad komt tot de conclusie dat het belangrijk is dat er een beroepskracht aangesteld wordt die als één van de belangrijkste competenties moet beschikken over een verbindend vermogen. Daarnaast moet de persoon ook bevoegd zijn voor te gaan en de sacramenten te bedienen (doop, Heilig Avondmaal, bevestiging ambtsdragers, enz.). Het dagelijks bestuur zal de advertentietekst daarop aanpassen.
Zodra de financiële dekking is goedgekeurd, kan de werving beginnen.
Het is de eerste vergadering na Kerst dus wordt er met veel waardering teruggekeken op mooie vieringen rondom Kerst en Oud & Nieuw.
De Kerstnachtdienst was deze keer voorbereid door Ginet Tuinder en een groep zangers en zangeressen. De vorm van een zangdienst met een toelichting op de persoonlijke keuze van een lied vonden we wel voor een herhaling vatbaar op een 'gewone' zondag.
Op Eerste Kerstdag was er een viering met de Kidsclub. Het was een feest om weer kinderen in de kerkdienst te zien en te horen en het was gelukt om er samen met de voorganger uit het verre Londen een mooi geheel van te maken.
Na afloop van de Oudejaarsviering had ds. Harmen Jansen een quiz voorbereid. Deze werd goed ontvangen. Harmen heeft hier positieve ervaringen opgedaan en geeft de wijkkerkenraad in overweging hier een traditie van te maken.
Na nog een aantal standaardpunten die de reguliere gang van zaken betreffen, werd de kerkenraad om 22:00 uur beëindigd.

Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a Beijum).
Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden.
Op maandag 12 februari is de eerstvolgende keer en bent u weer van harte welkom.
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Kidsclub viert Valentijn!
Op woensdag 14 februari vieren we Valentijn, met een heus Valentijndisco-bal. Samen met ouders en kinderen ontdekken we het thema liefde rondom "de vijf talen van liefde" en doen we leuke activiteiten.
Zo gaan we leuke Valentijns verrassingen knutselen en lekker dansen in de disco-kelder.
Datum: woensdag 14 februari
Locatie: De Bron, Bentismaheerd 1a
Hoe laat: 15:00 tot 16:30 uur
Iedereen is welkom! Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Laat dit dan weten via: wishviscreatieveproductie@gmail.com
Laten we samen de liefde vieren op Kidsclub Beijum! Tot ziens op 14 februari.
Met vriendelijke groet, Team Kidsclub Beijum.

Sobere maaltijden tijdens de Veertigdagentijd
Vanaf woensdag 21 februari worden er op de woensdagavonden tot aan Pasen weer sobere maaltijden georganiseerd.
De sobere maaltijd bestaat zoals altijd uit (vegetarische) soep met brood.
Inloop vanaf 17:30 uur, we beginnen om 18:00 uur met eten. Om 19:00 uur is het weer afgelopen.
Opgave van tevoren is wel nodig – dit kan bij Jelle Kooistra via jellekooistra@home.nl of via de inschrijflijsten die op zondagmorgen in de foyer liggen.
De kosten bedragen € 3,50 per persoon, meer geven is uiteraard ook mogelijk.
Het bedrag dat na aftrek van de kosten overblijft gaat naar camping Polemonium van Appie Wijma in Opende. Een camping waar mensen met een heel smalle beurs gratis een weekje kunnen kamperen. Voor meer informatie zie www.pkndebron.nl (pagina diaconaat).

Extra collecte tijdens de Veertigdagentijd: 18 februari t/m 31 maart
Zondag 18 februari is de eerste zondag in de 40-dagentijd.
Vanaf die zondag tot en met Paaszondag gaan we weer een extra collecte houden tijdens de dienst.
In de werkgroep Diaconaat is besloten om de opbrengst dit jaar te bestemmen voor Camping Polemonium in Opende. Dit is een camping waar mensen/gezinnen met een heel smalle beurs een week lang gratis kunnen komen kamperen. Dit is een werkelijk prachtig initiatief van Appie Wijma, een man met een groot hart. De nieuwe website van deze camping is momenteel nog in ontwikkeling maar informatie over wat er gebeurt op deze camping en wat het met mensen doet is te lezen via de volgende link: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1052945/drukte-op-minimacamping-in-opende-vaak-tranen-bij-het-afscheid
Wat zou het geweldig zijn als we na Pasen een mooi bedrag kunnen overmaken.
De werkgroep Diaconaat

High Tea in de Fontein
Op zondag 3 maart a.s. wordt er in de Fontein voor ons gezamenlijk project Keeping Families Together in Ghana een high tea georganiseerd van 15:00 uur tot 17:00 uur.
De opbrengst van deze middag komt ten goede aan deze stichting.
Deze jonge stichting is in 2019 opgericht door de in Groningen wonende Meridith Hypolite.
Door haar ervaringen met vrijwilligerswerk in Ghana wilde ze graag iets doen voor kansarme, jonge vrouwen. De stichting KFTGHANA wil vrouwen vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen werken.
Naast een gezellig samenzijn met heerlijke hapjes, zal Meridith Hypolite ons over haar stichting informeren.
Wil je hierbij aanwezig zijn dan kun je je vanaf 21 januari t/m 25 februari opgeven.
In de foyer van De Bron ligt op zondag een intekenlijst klaar, maar je kunt je ook aanmelden door een mailtje te sturen naar: lettieoostinga@ziggo.nl
Je begrijpt dat wij graag een leuk bedrag aan de stichting willen overmaken.
De kosten zijn daarom € 10,- per persoon en voor kinderen t/m 12 jaar € 5,-.
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie De Bron, Lettie Oostinga

Uitnodiging voor Paaskoortje 2024
image.png
Beste zang liefhebber,
We nodigen je uit om mee te zingen in het Paaskoortje onder leiding van Ginet Tuinder.
We gaan de diensten van Goede Vrijdag (29/3) en Paasmorgen (31/3) muzikaal ondersteunen.
Daarvoor oefenen we vier keer op de vrijdagavond van 16 februari, 1 maart, 8 maart en 22 maart.
Twee diensten met een heel verschillend karakter waarvoor we mooie liederen gaan uitzoeken.
Heb je zin en tijd om mee te zingen? En weet je nog meer mensen die mee willen doen?
Mail me dan om je op te geven via m.h.binsbergen@home.nl
Hartelijke groet ook namens Ginet, Marjanne

Even voorstellen: Groen Geloven
Alweer een groene tekst in de Bronmail of in Kerk in Stad?
Teksten vol zorg over klimaatverandering en afname van biodiversiteit?
De zomervieringen van het afgelopen jaar gingen erover en toen werd duidelijk dat we moeten...
Zes mensen gaan dat namens jullie proberen te doen. Tijd om ons even voor te stellen: Paul van Zwieten, Idso Wiersma, Janny de Waard, Koos Meisner, Albert Meems en Alian Bergsma.
We vragen aandacht voor de vaak verwaarloosde groene kant van ons geloven.
We beginnen met kleine dingen die samenhangen met de actualiteit of met ‘groenere’ dingen die we misschien al doen. Denk aan (recepten voor) vegetarisch en veganistisch koken, de Warme Truiendag (2 februari), Nationale Boomplantdag (20 maart) of de Klimaatweek in oktober.
Denk ook aan wat De Bron allang doet: de sobere maaltijden en de oogstdienst.
Dank aan de Werkgroep Eredienst die hierin al met ons mee dacht.
Vragen of tips?
Veel Bronners weten ons al te vinden. Wij overleggen niet elke week, dus moet je soms even op een reactie wachten, maar kom vooral met vragen en tips! Wij zien onszelf als een groep met kleine tips om ‘groener te geloven’.
De vorige keer was dat een veganistisch recept, nu een eenvoudige oproep.
Neem mee wat je onderweg aan afval tegenkomt en gooi het in de juiste afvalbak!
Koos Meisner

Lieve mede Bronners
Na een verblijf van bijna drie maanden ben ik weer thuis. Het was een lange tijd, maar mede door jullie belangstelling, briefjes, kaartjes en bezoekjes ben ik de tijd doorgekomen.
Heel hartelijk bedankt!
Het heeft mij weer eens bevestigd hoe fijn het is om bij De Bron betrokken te mogen zijn.
Nogmaals heel erg bedankt.
Hartelijke groet, Bea Koerts

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel.
Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen.
Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Fontein kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u op de website: www.pkndebron.nl