Nieuws uit De Bron 22-02-2024

Beste leden en belangstellenden van De Bron
Dienst zondag 25 februari
10:00 uur. Voorganger ds. Gert Wybe v/d Werff. Muzikale begeleiding door Arie van Wijk.

Dienst zondag 3 maart
10:00 uur. Open Kring Viering o.l.v. gemeenteleden.
De dienst is voorbereid door Otto van Klaarbergen en Lettie Oostinga. Het thema van de dienst is ‘Autoriteit en gezag.’
Muzikaal worden we op de piano begeleid door Vincent van Ravels. Voorafgaand aan de dienst gaan we weer een aantal wat minder bekende liederen oefenen onder leiding van Ginet Tuinder. Hoe meer mensen daaraan meedoen, hoe gemakkelijker het zingen tijdens de dienst gaat.
Wees van harte welkom om mee te zingen vanaf 09:15 uur.
Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Sobere maaltijd tijdens de Veertigdagentijd: 21 februari t/m 27 maart
Tot aan Pasen wordt er op woensdagavond weer een sobere maaltijd georganiseerd in De Bron.
De sobere maaltijd bestaat zoals altijd uit (vegetarische) soep met brood.
Inloop vanaf 17:30 uur, we beginnen om 18:00 uur met eten. Om 19:00 uur is het weer afgelopen.
Opgave van tevoren is wel nodig – dit kan bij Jelle Kooistra of via de inschrijflijsten die op zondagmorgen in de foyer liggen. De kosten bedragen € 3,50 per persoon, meer geven is uiteraard ook mogelijk.
Het bedrag dat na aftrek van de kosten overblijft gaat naar camping Polemonium van Appie Wijma in Opende.
Een camping waar mensen met een heel smalle beurs gratis een weekje kunnen kamperen. Voor meer informatie zie www.pkndebron.nl (pagina diaconaat).

Extra collecte tijdens de Veertigdagentijd: 18 februari t/m 31 maart
Tijdens de Veertigdagentijd houden we tot en met Paaszondag weer een extra collecte tijdens de dienst. In de werkgroep Diaconaat is besloten om de opbrengst dit jaar te bestemmen voor Camping Polemonium in Opende. Dit is een camping waar mensen/gezinnen met een heel smalle beurs een week lang gratis kunnen komen kamperen. Dit is een werkelijk prachtig initiatief van Appie Wijma, een man met een groot hart. De nieuwe website van deze camping is momenteel nog in ontwikkeling maar informatie over wat er gebeurt op deze camping en wat het met mensen doet is te lezen via de volgende link: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1052945/drukte-op-minimacamping-in-opende-vaak-tranen-bij-het-afscheid
Wat zou het geweldig zijn wanneer we na Pasen een mooi bedrag kunnen overmaken.
De werkgroep Diaconaat

High Tea in de Fontein op 3 maart
Op zondag 3 maart a.s. wordt er in de Fontein voor ons gezamenlijk project Keeping Families Together in Ghana een high tea georganiseerd van 15:00 uur tot 17:00 uur.
De opbrengst van deze middag komt ten goede aan deze stichting.
Deze jonge stichting is in 2019 opgericht door de in Groningen wonende Meridith Hypolite.
Door haar ervaringen met vrijwilligerswerk in Ghana wilde ze graag iets doen voor kansarme, jonge vrouwen. De stichting KFTGHANA wil vrouwen vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen werken.
Naast een gezellig samenzijn met heerlijke hapjes, zal Meridith Hypolite ons over haar stichting informeren.
Wil je hierbij aanwezig zijn dan kun je je tot en met aanstaande zondag opgeven.
In de foyer van De Bron ligt zondag een intekenlijst klaar, maar je kunt je ook aanmelden door uiterlijk zondag een mailtje te sturen naar: Lettie Oostinga
Je begrijpt dat wij graag een leuk bedrag aan de stichting willen overmaken.
De kosten zijn daarom € 10,- per persoon en voor kinderen t/m 12 jaar € 5,-.
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie De Bron, Lettie Oostinga

Movie-maal zondag 10 maart 2024
Op zondag 10 maart is er in De Bron weer een movie-maal, dit keer met een Nieuw-Zeelandse film, ‘The Dark Horse’. Dit krachtige drama vertelt het waargebeurde en zeer bewogen levensverhaal van Genesis Potini, een in 2011 overleden Nieuw-Zeelander met een bipolaire stoornis. In een samenleving waarin het voor veel jongeren moeilijk is de verleidingen van het verkeerde pad te weerstaan, probeert hij met schaken het leven van die jongeren weer op de rails te krijgen. Daarbij trotseert hij de moeilijkheden van zijn eigen aandoening en soms ook heel gevaarlijke criminelen.
Alle informatie over het movie-maal op een rijtje:
• Zondag 10 maart 2024
• Welkom in ‘De Bron’ vanaf 17:00 uur met een hapje en drankje
• Begin: 17:30 uur
• Maal: rond 18:30 uur
• Afloop: rond 20:30 uur
• Toegang: € 3,50 p.p. Voor een familie van 4 personen of meer: € 12,00
• Opgave: uiterlijk vrijdag 8 maart, via e-mail bij Jan de Jong .
Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a Beijum).
Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden.
Op maandag 26 februari is de eerstvolgende keer en bent u weer van harte welkom.
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Gezocht: commissieleden ter ondersteuning College van Kerkrentmeesters PGG

Rol en taak van de commissies
Binnen de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) willen we graag gaan werken met een aantal commissies om het (bestuur van het) College van Kerkrentmeesters (CvK) te ondersteunen, betrokkenheid te vergroten en ook werklast beter te spreiden.

Commissie Beleggingen
Het (deels belegde) vermogen van de PGG dient als buffer voor slechte tijden en voor investeringen die passen binnen het beleid van de PGG.

Belangrijkste taken van de commissie:
· Voorstellen/criteria formuleren voor door het CvK te voeren beleggingsbeleid
· Voorbereiden van de jaarlijkse gesprekken van het bestuur van het CvK met banken c.q. beleggingsmaatschappijen.
· Voorstellen doen voor investeringen van de PGG.

Commissie exploitatie vastgoed
De PGG is naast de gebouwen van de vijf wijkkerken ook eigenaar van een aantal andere panden. Onderhoud en exploitatie van het vastgoed , met name de wijkkerken, vormen een aanzienlijke kostenpost.

Belangrijkste taken van de commissie:
· Exploitatie van het vastgoed per pand zo efficiënt mogelijk regelen
· Aanspreekpunt zijn voor alle praktische zaken die met de exploitatie van vastgoed te maken hebben
· Adviseren van het CvK over ontwikkelingen m.b.t. het vastgoed (bv behouden of afstoten)

Commissie onderhoud en verduurzaming
Het is voor de PGG van belang dat er wordt bezuinigd op energie en onderhoudskosten. Voor alle initiatieven geldt dat ze praktisch haalbaar moeten zijn en ook op redelijke termijn besparingen opleveren. Bovendien willen we bijdragen aan verduurzaming en vergroening.

Belangrijkste taken van de commissie:
· Het doen van voorstellen voor energiebesparing
· Begeleiden van de uitvoering van door het CvK goedgekeurde initiatieven.

Commissie Fondsenwerving
De actie kerkbalans is essentieel voor de PGG, maar biedt op langere termijn een te smalle basis voor een solide financiële huishouding.
Andere vormen van maatschappelijke betrokkenheid en kerk-zijn bieden ook mogelijkheden tot samenwerking met maatschappelijke organisaties en fondsenwerving.

Belangrijkste taken van de commissie:
· Het doen van voorstellen voor fondsenwerving
· Begeleiden van de uitvoering van door het CvK goedgekeurde initiatieven.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Bel of mail met
Hans Vissers, 0652407238
Vincent van Ravels 0653404020

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel.
Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen.
Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet Gera Berends of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Fontein kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u op de website: www.pkndebron.nl