Nieuws uit De Bron 25-01-2024

Beste leden en belangstellenden van De Bron

Dienst zondag 28 januari
10:00 uur. Voorganger ds. Jelle van Slooten. Muzikale begeleiding door Ines Heijkoop.
U bent van harte welkom!

Dienst zondag 4 februari
10:00 uur. Open Kring Viering o.l.v. gemeenteleden.
De dienst is voorbereid door Jan Knot en Nynke van Ravels. Het thema van de dienst is ‘de kracht van stilte’. In de evangelielezing voor deze zondag lezen we dat Jezus zich terugtrekt op een stille plek om te bidden. We gaan in op wat bidden eigenlijk voor ons betekent en hoe stilte daarbij kan helpen.
Muzikaal worden we op de piano begeleid door Vincent van Ravels. Voorafgaand aan de dienst gaan we weer een aantal wat minder bekende liederen oefenen onder leiding van Ginet Tuinder. Hoe meer mensen daaraan meedoen, hoe gemakkelijker het zingen tijdens de dienst gaat.
Wees van harte uitgenodigd om mee te zingen vanaf 9.15 uur.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Warmetruiendag vrijdag 2 februari, doe je mee?
Sinds kort hebben we vanuit De Bron een “Initiatiefgroep Groen Geloven”. We beraden ons nog op concrete dingen die we in Beijum, De Hunze en Van Starkenborgh, óók vanuit De Bron, kunnen doen. Met als doel milieu- en klimaatverslechtering tegen te gaan.
De groep wil het wiel niet opnieuw uitvinden en ook andere initiatieven, binnen en buiten de kerken, onder de aandacht brengen.
Zo is er op vrijdag 2 februari de jaarlijkse landelijke Warmetruiendag. Daar kun je je voor aanmelden. Dat doen elk jaar honderdduizenden Nederlanders, onder het motto ‘verwarm jezelf, niet de wereld’.
Want als iedereen één graadje lager stookt, één stookseizoen lang, bespaart dat 1 megaton CO₂; dat is een flinke hap uit de 3,4 megaton uitstoot die Nederland voor 2030 moet besparen in alle gebouwen.
Behalve dat je je aanmeldt bij de landelijke actie kun je je ook melden als “Bronner” die meedoet.
Dan kunnen we na 2 februari met elkaar delen hoe het beviel en of je die warme trui misschien gewoon aanhoudt.
Aanmelden kan in de foyer na de dienst van 28 januari. Daar kun je ook meer informatie krijgen.
Intussen kun je ook vast kijken op: https://warmetruiendag.nl/over-ons/
De Initiatiefgroep (Koos Meisner, Albert Meems, Paul van Zwieten, Alian Bergsma, Janny de Waard, Idso Wiersma)

Movie-maal op zondag 4 februari
Op zondag 4 februari a.s. is er in De Bron weer een movie-maal, dit keer met een Zweedse film uit 2004: As It Is In Heaven (Zweedse titel: Så som i himmelen), geregisseerd door Kay Pollak.
Het verhaal gaat over Daniël Daréus, een bekende dirigent van in de 40, die tijdens zijn drukke carrière een hartaanval krijgt. Omdat hij het rustig aan moet doen besluit hij terug te keren naar zijn geboortedorp in het noorden van Zweden. Doordat hij onder een artiestennaam terugkeert, herkent niemand hem als het veel gepeste jongetje van vroeger: iedereen kent hem slechts als de bekende topdirigent. Daniël wordt gevraagd om naar het lokale dorpskoor te komen luisteren, wat hij op een gegeven moment aarzelend en met tegenzin doet. Hierna laat hij zich overhalen om hun dirigent te worden. Daniël probeert door middel van stemexpressie iedereen een plek in het koor te laten vinden, maakt deze werkwijze veel los onder de dorpelingen: jaloezie, liefde en een zoektocht naar waar iedereen echt voor staat....

Alle informatie over het movie-maal op een rijtje:
• Zondag 4 februari 2024
• Welkom in De Bron vanaf 17:00 uur met een hapje en drankje
• Begin: 17:30 uur
• Maal: rond 18:30 uur
• Afloop: rond 20:30 uur
• Toegang: € 3,50 p.p. Voor een familie van 4 personen of meer: € 12,00
• Opgave: uiterlijk vrijdag 2 februari via e-mail bij Jan de Jong: jldejong@yahoo.com

Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron, Bentismaheerd 1a in Beijum. Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk, om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden.
Op maandag 5 februari bent u weer van harte welkom. We adviseren u om een plaid of extra warme kleding mee te nemen. Graag tot ziens!
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Kidsclub viert Valentijn!
Op woensdag 14 februari vieren we Valentijn, met een heus Valentijn Disco-bal. Samen met ouders en kinderen ontdekken we het thema liefde rondom "de vijf talen van liefde" en doen we leuke activiteiten.
Zo gaan we leuke Valentijns verrassingen knutselen en lekker dansen in de disco-kelder.

Datum: woensdag 14 februari
Locatie: De Bron, Bentismaheerd 1a (naast de Heerdstee)
Hoe laat: 15:00 tot 16:30 uur

Iedereen is welkom!
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Laat dit dan weten via: wishviscreatieveproductie@gmail.com
Laten we samen de liefde vieren op Kidsclub Beijum! Tot ziens op 14 februari.
Met vriendelijke groet, Team Kidsclub Beijum

De Nieuwe Kerk op TV!
Vorige week was Groningen aan de beurt in het TV programma “Petrus in het land.”
De Nieuwe Kerk werd bezocht. Een prachtige uitzending met veel aandacht voor Gronings talent. Ongetwijfeld herkent u een paar gezichten.
Neem eens een kijkje op Groningen: een stad met talent | KRO-NCRV

Leden gezocht voor het classicaal college Bezwaren en Geschillen
Binnen het classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCBG) in Groningen – Drenthe ontstaan op korte termijn twee vacatures. Het CCBG is het orgaan binnen PKN waar eventuele bezwaren tegen een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam in het ressort van een classis kunnen worden ingediend. Het college toetst of de besluiten zijn genomen volgens de in de kerkorde voorgeschreven procedures en of deze voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur.
Het CCBG Groningen – Drenthe is werkzaam in de provincies Groningen en Drenthe en bestaat momenteel nog uit het minimum van vijf leden. De leden doen dit werk op vrijwillige basis. Het gaat dus niet om een betaalde functie. Om de taken van het college uit te kunnen blijven oefenen is er dringend behoefte aan nieuwe collegeleden (bij voorkeur meer dan twee). Gemiddeld behandelt het college zo’n 5 a 10 bezwaarschriften per jaar. In een aantal gevallen is een hoorzitting nodig. Deze hoorzittingen (1 a 2 per jaar) worden in de avonduren gehouden. Tot de taak van de collegeleden behoren het bijwonen van enkele hoorzittingen en het schrijven van concept-uitspraken.
Voor de invulling van de twee vacatures komt het college graag in contact met mensen die:

belijdend lid zijn van de Protestantse Kerk en die ambtsdrager zijn of die bereid zijn om ambtsdrager met bijzondere opdracht te worden;
jurist zijn of die juridische kennis hebben en (bij voorkeur) gewend zijn om beleids- en/of processtukken te schrijven;
woonachtig zijn in de provincies Groningen of Drenthe

Meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van het CCBG, dhr. Mr. Ing. A.L.A.H. de Muij via e-mail:
secretaris-ccbg@classisgroningendrenthe.nl of tel. (0521) 591 126.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd om contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek.

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel. Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen. Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Fontein kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u op de website: www.pkndebron.nl