Nieuws uit De Bron van  18 april 2024

Dienst zondag 21 april
10:00 uur. Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk.
De 4e Paaszondag (Jubilate!) is tegelijkertijd de zondag van de goede herder. ‘Juich voor de Heer, aarde alom’ (Psalm 100) klinkt tussen de beide lezingen waarin de herder centraal staat. In de eerste lezing de herders die alleen zichzelf weiden (Ezechiël 34, 1 – 10) en in de tweede lezing de herder die zijn leven inzet voor de schapen (Johannes 10, 11 – 16).
Zondag van de goede herder—hoe passend dan, dat in deze dienst ds. Evert Jan Veldman in verband met zijn emeritaat in deze dienst afscheid neemt als wijkpredikant en als diaconaal predikant. Ook wordt in deze dienst Coos Engelsma bevestigd als diaken. Mathilde van Ommen zal naast Coos als diaconaal rentmeester werkzaam zijn.
Het wordt een dienst met veel mooie muziek. De Cantorij van de Nieuwe Kerk onder leiding van cantororganist Mannes Hofsink werkt mee, evenals meerdere musici. Vincent van Laar is de organist. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Dienst zondag 28 april
10:00 uur. Voorganger ds. Harmen Jansen.
'Snoeien doet groeien.' In de evangelielezing voor deze zondag Johannes 15: 1-8 staat het beeld van de wijnstok centraal.
Er flikkert een snoeimes in de voorjaarszon en er klinkt een oproep tot verbinding. Verdraagt dat met elkaar: verbinden en kappen?
De oproep om meer te verbinden klinkt tegenwoordig alom. Hier gaat om een specifieke verbinding die gekoesterd moet worden, wil de aanplant van de Eeuwige vrucht dragen. En dan hoeft vermindering op het kerkelijke erf niet per se slecht te zijn!
In deze dienst wordt Marjanne van Binsbergen herbevestigd als ouderling voor een nieuwe periode.
Tegenover dit opnieuw verbinden staat het kappen: ds. Harmen Jansen gaat voor de laatste maal voor in De Bron en we nemen dus als gemeente afscheid van hem als interim-predikant. Na afloop van de dienst is er gelegenheid ds. Jansen persoonlijk te bedanken voor alles wat hij voor onze wijkgemeente heeft betekend, onder het genot van lekkere hapjes en drankjes.
Het is zondag Zingt! En dat gaan we zeker doen, onder andere met het pareltje ‘Lied van de wijnstok’ lied 656.
De muzikale begeleiding is in handen van Peter Rippen.

Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Stand van zaken beroeping nieuwe voorganger
Op 13 maart is er een advertentie geplaatst om een nieuwe voorganger voor onze wijkgemeente te werven, voor 20 uur per week.
De sluitingsdatum is inmiddels verstreken en er zijn een aantal reacties binnengekomen. De beroepingscommissie buigt zich over de brieven en gaat binnenkort met kandidaten in gesprek. We hopen op een succesvolle gespreksronde!

Wijkontbijt op woensdag 1 mei
Voor & Door Beijum organiseert op woensdag 1 mei om 09:30 uur een wijkontbijt in De Bron.
Het ontbijt komt deze ochtend in plaats van de koffie-inloop en er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 2,00 per persoon.
Wilt u aanschuiven bij het ontbijt? Dan kunt u zich opgeven in het Heerdenhoes (Melsemaheerd) op vrijdag 26 april tussen 14:00 – 15:00 uur.
Per mail kunt u zich tot en met 26 april aanmelden via: nico.groothuismink@gmail.com
We hopen u op woensdag 1 mei te mogen verwelkomen in De Bron!
Paaskaars
Wij waren blij verrast dat op tweede paasdag Paulien van de Belt de paaskaars uit De Bron kwam brengen.
Hiervoor willen we de kerkenraad hartelijk bedanken.
Wij hebben de kaars een mooi plekje in de woonkamer gegeven.
Hartelijke groet, Mieke en Nico Groothuismink

 Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a Beijum). Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden.
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel.
Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen.
Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Nieuwe Kerk kunnen worden gevolgd via www.kerkomroep.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u hier op de website.