Collecteren

Als diakenen zijn we regelmatig aan het collecteren, zowel in als buiten de kerk. De recent gehouden ‘warme kleding’ collecte-actie voor de dak- en thuislozen was dankzij u succesvol (zie foto). En u heeft waarschijnlijk afgelopen week iemand aan de deur gehad, die een envelop voor de actie Kerkbalans afleverde. Misschien voor een aantal van u een kleine tegenvaller dat Gaston of Jamai niet voor de deur stond met een envelop-met-inhoud. Maar we gaan ervan uit dat u daar weer bovenop bent gekomen. Zoals u weet kan onze kerk alleen bestaan dankzij uw financiële bijdrage. Daarom hopen we dat u aan de actie Kerkbalans meedoet en naar draagkracht een bijdrage levert.
Al lopende met die envelopjes vroeg ik me af hoelang het concept van de huis-aan-huis collectes al zou bestaan. Het blijkt dat de eerste deur-aan-deur collecte in Nederland georganiseerd is door het Nederlandse Rode Kruis. Dat was bijna 100 jaar geleden, in 1927. De opbrengst van die collecte was bestemd voor het helpen van oorlogsslachtoffers, met name voor degenen die getroffen waren door de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Men heeft waarschijnlijk destijds niet kunnen bevroeden dat dit doel een eeuw later nog steeds actueel is. Voor Oekraïne hebben we immers al dikwijls een inzamelingsactie gehouden.
Het gebruik van collectes in kerken heeft een langere geschiedenis en gaat veel verder terug dan deze eerste Rode Kruis collecte; het is een praktijk die al eeuwenlang bestaat. Hoewel het woord ‘collecteren’ niet letterlijk in de Bijbel wordt gebruikt, zijn er tal van verzen die spreken over het belang van vrijgevigheid en het ondersteunen van anderen door middel van financiële bijdragen.

In het Oude Testament wordt het principe van tienden geïntroduceerd, waarbij mensen een tiende van hun inkomsten aan God gaven (bijvoorbeeld in Maleachi 3:10). Verschillende passages in zowel het Oude als het Nieuwe Testament moedigen aan tot vrijgevigheid en het ondersteunen van de behoeftigen. ‘Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet, opdat je aalmoezen in het verborgene zijn; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je in het openbaar vergelden.’ (Matteüs 6:3-4).
Wat de opbrengsten van de zondagse collectes in De Bron zijn, houdt u nog even tegoed. Ik verklap al wel vast dat we de verschillende vormen van collecteren zo houden. Dus u kunt geld of bonnen in de collectezakken blijven deponeren of digitaal geld overmaken. De diakonie ziet zeker de voordelen van het online gebeuren. Eén ervan is dat men geen 20 cent overmaakt – dat wordt al snel 2 euro. En we zijn er als wijkgemeente ook al wel aan gewend om de collectezak door te geven zonder dat je er iets in gooit. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om digitaal te geven. Sluit ik af met een geupdate versie van 2 Korinthiërs 9:7 waarin Paulus de gelovigen aanmoedigt om bij te dragen aan de behoeften van anderen: ‘Ieder moet zoveel geven als hij/zij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft, in de collectezak of digitaal.’
Namens de werkgroep diakonie, Christian Hulzebos