groen gelovenGroen geloven, een zoektocht.
Wie doet er mee?

De zomervieringen in juli en augustus, hadden als hoofdthema ‘groen geloven’. Vanuit verschillend perspectief hebben we in vijf vieringen gekeken naar hoe we met de klimaatcrisis, met het milieu en met de aarde als geheel om zouden moeten gaan.
Volgens meerdere bezoekers van de vieringen waren het inspirerende diensten die zeker om een vervolg vragen. Het kan niet anders dan dat we vanuit onze verantwoordelijkheid en roeping blijvend met dit thema bezig moeten gaan.
Vorige week zijn we met een aantal mensen bij elkaar geweest om te kijken hoe we dat zouden kunnen doen. Er kwamen vragen naar boven als ‘hoe blijven we elkaar inspireren’ en hoe kunnen we als kerk hier het beste mee omgaan. We willen ook aansluiten bij bestaande initiatieven.

Om ‘groen geloven’ een blijvend thema in de kerk te laten zijn gaan we een kerngroep in het leven roepen. Een kerngroep (nu nog even zonder naam) die verder gaat nadenken over het thema en hoe we het concreet handen en voeten kunnen gaan geven.
Wie wil zich bij ons aansluiten? Je kunt je interesse kenbaar maken bij Idso Wiersma (0621875452) of Paul van Zwieten (0641356086)
In het komende jaar kun je inspiratie opdoen door deel te nemen aan de hieronder genoemde lezingen in de Nieuwe Kerk: “Samen in beweging voor een beter klimaat”. Als je dit leest is de eerste lezing al achter de rug, maar je kunt alvast meekijken naar de volgende lezingen en de datum vrijhouden.

Lezingen Nieuwe Kerk

Als je tot je laat doordringen hoe snel het klimaat aan het veranderen is, kun je bang worden en moedeloos. De uitgenodigde sprekers geven ons hoop en moed voor een schone toekomst.
‘Samen voor een beter klimaat’ programma Nieuwe Kerk voor alle Stadjers
1. 17-10-’23 van 19:30 – 21:30 uur. ‘In de toga op de snelweg?’, lezing Lieke Weima.
2. 09-11-’23 van 19:30 – 21:30 uur. ‘Is er leven na de groei?’, lezing Paul Schenderling
3. 07-03-’24 van 19:30 – 21:30 uur. ‘Genoeg is genoeg’, lezing Matthias Olthaar
De lezingen vinden plaats in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen. Ze zijn een aanloop naar de muziektheatervoorstelling ‘Op het Spel’ dat in mei 2024 zeven keer zal worden opgevoerd.
Reserveringen voor de lezingen kan via www.ophetspel2024.nl