Popup login module

facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Dienst zondag 27 mei


Voorganger da Alberte van Ess.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

Informatie over de komende diensten....


High teaHigh tea


High tea op zondag 3 juni 2018 in de Fontein van 15.00 – 17.00 uur.
Het is al weer even geleden dat er een actie voor ons diaconaal doel – the future in our hands - werd gehouden. Het doel hiervan is om elkaar op een ongedwongen manier een gezellige– en informatieve middag te bezorgen. Didy Steenhuis zal a.d.h.v. beelden ons het e.e.a. vertellen en laten zien over haar reis naar Gambia.

lees hier alle verdere informatie...


dienst 11 03 20180527040 jaar Beijum en van Blues tot Bach in de Bron


Op woensdag 30 mei wordt een muziekavond in de Bron te georganiseerd. Het 40 jarig bestaan van de wijk Beijum en de nieuwe vleugel in de Bron zijn de aanleiding daartoe.
Doel is met elkaar een leuke avond met muziek in de Bron door te maken. Actief door zelf mee te doen, of passief door gewoon te luisteren.

Lees hier alle verder informatie..


EDE STAAL OP GRONINGER KERKORGELS


Foto CD Hoes Ede Staal


 Op 26 mei jl. werd het eerste exemplaar van de CD t Wordt altied wel weer licht overhandigd aan Peter Breukink, directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De CD gaat in de verkoop voor 10,- (in full colour 6 pagina digipack uitvoering waarin ook alle liedteksten zijn opgenomen). De volledige netto opbrengst komt ten goede aan deze SOGK. De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van historische kerken in de provincie Groningen. Er zouden al heel wat van deze kerken verdwenen zijn als de SOGK niet zou bestaan. De betekenis van de SOGK voor het Groninger cultuurgoed is daarom van onschatbare waarde. Ik vind het een voorrecht om met deze CD aan het werk van de stichting bij te mogen dragen. Met uw aankoop ondersteunt u het werk van de SOGK.


lees hier alle verdere informatie