facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Leerhuis mystiek

In de geschiedenis van de mystiek (het verlangen en streven naar verbinding met het goddelijke Geheim) hebben mystici van alle tijden en van verschillende religies ons laten zien dat God niet alleen buiten ons is, maar vooral ook binnen in ons. Er is daarmee een gemeenschappelijke goddelijke kern in het bestaan.
In het leerhuis gaan we dit onderzoeken aan de hand van het boek van Wim Davidse: “Er is meer in ons”. Leren van de mystici. De schrijver vergelijkt in zijn boek uitspraken over God van vijf moderne mystici en teksten afkomstig uit verschillende mystieke tradities. Daarbij zijn er verschillende mystieke wegen te ontdekken. Hieraan heeft de schrijver negen merkstenen ontleend om dat te markeren. Kunnen we wat met deze wegwijzers op de mystieke weg? Helpen ze ons om verder te komen, dichterbij het goddelijk Geheim?
We gaan erover in gesprek vanuit onze eigen ervaringen.
(Bij de boekbespreking staat een uitgebreidere weergave van bovengenoemd boek.)
Het gaat om vijf bijeenkomsten.
In 2019: 24 oktober, 21 november en 19 december.
In 2020: 23 januari en 20 februari.
Plaats: de Bron, Bentismaheerd 1A
Tijd: van 20.00 tot 22.00
Opgave en inlichtingen bij:
Alberte van Ess, 050-5415050
Jaap Koopmans, 050-3095503


Alberte van Ess

In memoriam: Hanneke Stam.

Op donderdag 3 oktober is overleden Hanneke Stam op de leeftijd van 65 jaar.
Wie kende Hanneke nu niet in de Bron. Een trouwe kerkganger, lid van de cantorij en later van het projectkoor, waar zij de coördinator van was. Daarnaast was ze jaren lid van de meditatiegroep en ook maakte ze vele jaren deel uit van de werkgroep eredienst, waar ze de organisten en pianisten benaderde voor het spelen bij de vieringen.
Hanneke werd geboren in 1954 in Geldrop. Haar jeugd bracht ze door op de boerderij. Hanneke kon goed leren en ging na de HBS scheikunde studeren in Eindhoven.
Tijdens een wandelvakantie ontmoette ze Jan en samen besloten ze in Groningen te gaan wonen. Ze kregen samen drie kinderen: Harma, Mark en Sander. Hanneke werkte jaren bij het GSP (Groninger Studenten Pastoraat), wat ze tot op het laatst heeft gedaan.
En toen kwam die verpletterende diagnose in de zomer van 2017: ALS. Het is bewonderingswaardig hoe ze deze ziekte gedragen heeft. Ze klaagde niet. Ze was sterk in haar kwetsbaarheid. Veel mensen ook vanuit de Bron hebben haar met liefde en zorg omringd en verzorgd.
Een lichtpuntje in de duisternis was de geboorte met Kerst 2017 van haar eerste kleinkind Lennah.
De laatste tijd werd duidelijk dat haar leven steeds meer lijden werd. Ze is in alle vrede, omringd door haar dierbaren, overleden.
Afgelopen dinsdag 8 oktober hebben we afscheid van haar genomen in de Bron. Aansluitend is ze begraven in Zuidwolde. De liturgie in de dienst was haar testament. Deze is ontstaan tijdens haar ziekteproces. De geloofstaal in liederen en gebeden hielp om wat haar was overkomen te duiden. Het koor zong het Luthers avondgebed. Haar zus Thea vertelde over haar leven en Fredrike van de leesclub las een brief aan Hanneke over haar meer dan 25 jaar trouw en actief lid zijn.
We wensen Jan, Sander, Mark en Harma en zij die bij hen horen heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen en een plek te geven.
Als gemeente zullen we haar erg missen, maar dragen haar voor altijd in ons hart.
Alberte van Ess

Projecten diaconaat: wat we deden, doen en nog gaan doen.

Ik kreeg gisteren een nieuwsbrief van de Stichting Future in our Hands. Didy en Jan Steenhuis vertrekken begin volgend jaar weer naar Gambia. Ze komen daar dan al 20 jaar en gaan voor de 35e keer daar naar toe! Belangeloos, vol enthousiasme en betrokkenheid en hart voor “hun” kinderen in Kololi in Gambia. Inmiddels staat daar een prachtige school en een medische post/kraamkliniek. Er is altijd wat te doen. Ook daar worden de tijden duurder en kunnen de vaste kosten met de club van 100 niet meer worden betaald. Het moet nu minimaal een club van 110 worden.
Wat hebben wij inmiddels in De Bron en nu ook met onze samenwerking met De Fontein en De Nieuwe Kerk al mooie projecten voorbij zien komen. Van sommige hoor je nog iets en van andere weet je niet meer goed hoe het er nu bij staat. Maar het deed mij ook denken aan hoe die contacten zijn ontstaan. Wat voor mensen zetten zich nu met ziel en zaligheid in voor zo'n prachtig project. En dat doen ze dan vaak ook jaren. De vrijwilligers pur sang.
Ik denk aan ons project van De BemBakery van de Stichting People2People. Met de inzet van Henk Rut-gers die zoals jullie weten inmiddels een koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor al zijn inzet. Door zijn inzet en enthousiasme werden wij dat ook. Ik denk nog aan dat leuke kookboekje, het was wel een klus maar ook ontzettend leuk. Als ik hier nog eens een recept uit maak kan ik ook weer lezen waarom iemand dat recept heeft ingestuurd. Vindt elders maar zo'n leuk kookboekje!

Lees meer...

Groen doen en groen zijn

De aankondiging dat er op de startzondag d.d. 15 september een theaterdienst zou zijn, werd bij ons thuis niet direct met unaniem enthousiasme en luid gejuich ontvangen. Onze kinderen associëren theater, c.q. toneel namelijk met een tamelijk saai optreden van een toneelgezelschap, waarbij de aanwezigheid verplicht is gesteld (vanuit school) en de behoefte niet vanuit henzelf komt. Maar als ouders zien we iets dergelijks toch zeker als een welkome kennismaking en uiting van creativiteit, die vaak geestverruimend werkt. Hoe passend is dan een theaterdienst als onderdeel van het festival van de Geest. Het was een zeer tot de verbeelding sprekende dienst met medewerkers van een aantal gemeenteleden uit stad-Noord. Zo beschouwd ook een geslaagd samenwerkingsproject. En met een thema - het klimaat - dat voort is gekomen uit een gezamenlijke brainstorm van gemeenteleden van dezelfde drie wijkgemeenten. Waarbij het de taak was van theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard om hier iets origineels van de maken.

Lees meer...

oogsttafelOogsttafel ZWO 27 oktober

Zondag 27 oktober heeft de ZWO weer een oogsttafel in de oogstdienst.
Wij vinden dit als ZWO een prachtige combinatie. Twee goede doelen die daarmee in de belangstelling staan(Stichting Rondom Baba en de Voedselbank) We geven wat en we halen wat op en dat dient beide goede doelen.
Als ZWO maken we al jaren jam voor deze oogsttafel. De opbrengt is voor ons ZWO project voor De Stichting Rondom Baba. U allen inmiddels al wel bekend.
We zien u graag bij onze tafel om ons weer te ondersteunen door oa een lekkere pot jam aan te schaffen. Graag tot dan
namens de ZWO Immie Hoekstra

Meditatiegroep in de Bron begint weer op 23 september

Al enige tijd komt er op de tweede en vierde maandagavond van de maand een meditatiegroep (vanuit christelijk perspectief) bijeen in de Bron.
We zitten dan in het stiltecentrum. Van 19.30 tot 20.00 u. is er inloop met thee en koffie en gelegenheid om bij te praten. Om 20.00 u. gaan we de kerkzaal en de stilte in. We beginnen met een meditatie om het lichaam wat tot rust te brengen. Daarna volgt de meditatie voor meer geestelijke verstilling. Dat kan zijn aan de hand van een (religieuze) tekst, een beeld of muziek. Aan het eind is er de gelegenheid, voor wie dat wil, om te reageren en te delen met de groep. Om 21.00 sluiten we af. De deelnemers komen uit de Bron, de wijk eromheen en andere gemeentes uit de stad. Sommige hebben ervaring met meditatie, anderen zijn net begonnen. Maar dat gaat altijd moeiteloos samen. Ervaring met meditatie is dus niet vereist om mee te doen. Meditatie is een weg opgaan, samen blijven we altijd onderweg. De eerste keer van het nieuwe seizoen is op maandag 23 september vanaf 19.30 u ben je welkom. Wil je meer weten, neem gerust contact op.
Alberte van Ess

Start(theater)dienst

Op zondag 15 september vieren we de startzondag in een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk om 9.30 u. Het zal een theaterdienst zijn. We laten ons verrassen door theaterman en predikant Kees van der Zwaard. Elementen van een 'gewone' dienst zullen herkenbaar zijn, maar het wordt ook helemaal anders. Het thema is “Groen doen”, in aansluiting op het thema van het Festival van de Geest. Het is tevens de startzondag voor Groningen-Noord: de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk. Jongere en oudere gemeenteleden uit die betreffende gemeentes hebben de dienst mee voorbereid. Komt dat zien en beleven!

In memoriam Bauke Kats

Op 16 augustus is Bauke Kats op 91-jarige leeftijd overleden. Bauke was een graag geziene man in De Bron. Vanaf het ontstaan van de wijk Beijum, heeft hij zich erg ingespannen voor de oecumene. Met zijn ervaringen vanuit de wijken Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen, liep hij voorop in de gesprekken met de Abrahamparochie. Daardoor kwamen er al snel gezamenlijke, oecumenische diensten die tot op de dag van vandaag nog plaats vinden. Bauke heeft zich ook ingezet voor de boekentafel in De Bron. Met grote aandacht werden boeken geselecteerd om te worden uitgeleend. Vaak stond Bauke zelf bij die tafel en werden (geloofs)gesprekken gevoerd. Ook is Bauke een groot aantal jaren met zijn vrouw Ankie sleuteladres geweest van De Bron. Zij woonden op een steenworp afstand. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ankie, de kinderen en kleinkinderen. De crematie heeft in kleine kring plaats gevonden. De bloemen uit De Bron zijn als teken van troost en verbondenheid naar Ankie gegaan.
Paul van Zwieten.

Terugblik zomerdiensten

Net als andere jaren hebben we ook dit jaar weer zes zomerdiensten gehouden in de vakantieperiode. Het thema voor deze diensten van dit jaar was ‘Stilte’. zomerdienstHetzelfde thema dat ook werd gehanteerd in de zomerdiensten van De Fontein en De Nieuwe Kerk. Een deel van de voorbereiding heeft ook gezamenlijk plaatsgevonden. Het is geweldig te constateren dat er ieder jaar weer mensen bereid en enthousiast zijn om de diensten in tweetallen voor te bereiden en vorm te geven. Elk op geheel eigen wijze.
Diverse invalshoeken van Stilte werden belicht: ‘op zoek naar stilte’, ‘stem in de stilte’, ‘God is stilte’, de stilte van Gods verborgenheid’, ‘stilte zonder antwoord’ en ‘de stilte van de ziel’.
De diensten zijn bijzonder goed bezocht en de reacties van de kerkgangers waren over het algemeen erg positief. Heel knap hoe de verschillende voorgangers-tweetallen een heel eigen invulling wisten te geven aan het thema Stilte, daarbij puttend uit teksten uit de Bijbel maar ook uit gedichten en andere verhalen.
Ook muzikaal was er een grote diversiteit aan liederen uit het liedboek, Taizé en Iona en nog veel meer. Zelfs de Beatles, Stef Bos en Simon & Garfunkel waren te horen.
Het is toch fantastisch dat we als relatief kleine kerkgemeenschap elk jaar weer in staat zijn om invulling te geven aan zes zomerdiensten. Volgend jaar gewoon weer!
Nynke van Ravels

Zomervieringen

Evenals vorige jaren vinden er in De Bron ook dit jaar weer zomervieringen plaats. Het gaat in totaal om zes vieringen. Afgelopen zondag was de eerste. De vorm in De Bron is die van een gebedsdienst. Het thema is dit jaar ‘Stilte’.
De vieringen laten allemaal een ander facet van stilte aan het woord. Op 14 juli was dat: ‘Op zoek naar stilte’. Wanneer kan het gebeuren, de roeping in de stilte? We zijn er nooit op bedacht. Het kan je ieder moment overkomen. De ervaring dat er iets of iemand is die je roept. Je hoort het alleen als je stil bent, innerlijk stil. Als er te veel afleiding is, is het niet te horen en sta je er niet voor open. Te veel dingen nemen ons in beslag. De stem in de stilte dient zich vaak zomaar, vanzelf uit het niets aan.
De komende weken gaat het over:
21 juli: Stem in de stilte.
28 juli: God is stilte.
4 augustus: De stilte van Gods verborgenheid.
11 augustus: De stilte zonder antwoord.
18 augustus: De stilte van de ziel.

Lees meer...

Duif cropVan de kindernevendienst

Zondag 9 juli was het Pinksteren, en toen hadden we een bijzondere viering in de kerk. Heel veel mensen had-den een bloem meegenomen en voorin de kerk in een vaas gezet. Ook stond er een wandeling op het pro-gramma voor de grote mensen.
Ondanks dat het geen vierde zondag van de maand was, is er wel een kin-dernevendienst geweest. En wel een extra feestelijke, met ranja en een zak vol snoepjes. De kinderen hebben het Pinksterverhaal gehoord, en ze hebben gekleurd.
En wie dat wilde mocht een eigen bloem maken van riet-jes en vouwblaadjes. Het was een heel gezellige ochtend, en aan het eind mocht een van de kinderen de Pinksterduif loslaten. Dat was best wel een beetje spannend.
Zondag 23 juni is er weer een kindernevendienst. De laatste voor de zomervakantie. En mocht je in de vakantie toch naar de kerk willen komen, de vakantiekoffer staat klaar met de goedgevulde snoeptrommel, allerlei leesboekjes en een heleboel kleurplaten.
Betsie AB